Säg nej – säg inte kanske, kanske …

S

Riksrevisionen konstaterar i rapporten om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar (Skr 2021/22:80) att många infrastrukturprojekt blir betydligt dyrare än beräknat. Trots detta är det ovanligt att projekten stoppas, något som borde vara helt naturligt om dessa efter omvärdering inte uppfyller kravet på samhällsekonomisk lönsamhet. 

För att göra politiken trovärdig måste regeringen då och då säga nej. Annars kommer beslut att fortsätta fattas på felaktiga grunder. Att säga nej är en investering i bättre framtida beslutsunderlag. 

Tyvärr är det väldigt ovanligt att projekt som visar sig dyrare än beräknat omprövas. I stället går överdragna kostnadsramar ut över andra projekt – som kanske håller sig inom ramen och till och med går att försvara samhällsekonomiskt. 

Konsekvensen av att inte agera kan därmed bli att samhällsekonomiskt olämpliga projekt genomförs, medan projekt som borde ha genomförts tvingas vänta. Det räcker inte att regeringen ännu en gång säger åt Trafikverket att räkna rätt, man måste se till att myndigheten verkligen gör det. 

av M L