Vill personalen bli offentlig?

V

Skolminister Anna Ekström fick i programmet 30 minuter frågan om hon tror att all personal som i dag arbetar i friskolor skulle följa med om skolorna förbjuds. I dag är det 175 000 grundskoleelever som går i en friskola, av dessa drivs 75 procent i aktiebolagsform.

”Jag ifrågasätter att de mest populära skolorna skulle försvinna.”

Anna Ekström, SvT 30 minuter, 27 oktober 2021

Dock är det nästan per definition så att skolorna försvinner, eftersom de antingen måste övergå i offentlig regi eller omvandlas till stiftelser. En annan fråga är förstås om personalen som i dag jobbar i skolorna som drivs som aktiebolag skulle vilja följa med?

Endast hälften av lärarna som i dag arbetar i aktiebolagsdrivna friskolor skulle dock följa med om skolorna kommunaliserades, enligt en undersökning av SCB/Svenskt Näringsliv. Andra undersökningar visar att lärare och annan skolpersonal ofta trivs bättre i friskolor.

Flera av de mest innovativa skolorna drivs i aktiebolagsform. Och även om det ännu så länge är en minoritet av grundskoleeleverna som går i friskolor ter det som bakvänt att skydda kommunala skolor från konkurrens genom att förbjuda en specifik driftsform. Föräldrarna och eleverna har trots allt valt just dessa skolor och det skulle de antagligen inte gjort om de upplevt att de kommunala alternativen var bättre.

av M L