Unga har lågt förtroende för primärvården

U

Enligt en undersökning som Forum för Health Policy beställt är det endast fyra procent av ungdomarna som har mycket stort förtroende för primärvården. Det är en anmärkningsvärt låg siffra då primärvården är den gren av sjukvården som de flesta medborgare möter regelbundet.

Bild av PublicDomainPictures från Pixabay

Inte heller nätläkarna får ett högt betyg. Men förtroendet för nätläkarna är ändå något större hos unga än allmänheten i stort. Kanske en konsekvens av att ungdomar är mindre skeptiska till nya digitala verktyg? 

Däremot är förtroendet för specialistsjukvården och akutvården jämförelsevis högt, trots att köer och väntetider stundtals är långa. Bör vi därav dra slutsatsen att problemen i den svenska sjukvården främst kan hänföras till primärvården? 

Detta är möjligen en förhastad slutsats. Att samspelet mellan primärvård och specialistvård har brister är inte enbart primärvårdens fel – det är ett generellt systemfel. Det lär därför behövas förändringar av såväl den vård som medborgarna först möter som av andra delar. 

Sjukvårdens uppdrag är att prioritera rätt – något som kan innebära att vissa användare måste prioriteras framför andra. Samtidigt är det viktigt att prioriteringarna sker på ett transparent sätt. Om olika delar av sjukvården har olika uppfattningar om vad som ska göras och vem som ska göra det finns risk att det uppstår köer och väntetider. Dessutom drabbar besvikelsen ofta den aktör som fått det otacksamma uppdraget att tala om för patienterna, nämligen läkaren på vårdcentralen, att de inte har en aning om när patienten ska bli insläppt till specialisten! 

av M L