Aktiebolag kortar vårdköerna i norr

A

Dagens Medicin skriver att 38 privata bolag ska hjälpa Region Norrbotten att korta vårdköerna.

”Upphandlingen omfattar ett ramavtal för operationstjänster inom öppen och slutenvård för barn och vuxna. Avtalet avser specialistområdena ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron, näsa och hals, enligt pressmeddelandet.”

Dagens Medicin, 2021-11-17

Region Norrbotten har i övrigt en struktur med relativt litet antal privata utförare. Exempelvis drivs 17 procent av vårdcentralerna i privat regi.

Samverkan mellan privat och offentlig sektor kan dock ske på olika sätt. Att upphandla specialistvård från privata utförare är ett sätt att konkurrensutsätta den verksamhet som sker i egen regi – utan att för den sakens skull förändra prioriteringarna.

I många länder är den konkurrensutsättningen institutionaliserad i och med att medborgarna kan välja mellan olika konkurrerande försäkringsbolag. Då ligger det i försäkringsbolagens intresse att den vård som ska utföras produceras så effektivt som möjligt.

I Sverige finns inte samma möjlighet att välja – för att byta försäkringsgivare måste man flytta till en annan region. Men ändå ger upphandlingar regionerna en möjlighet att konkurrensutsätta sin egen verksamhet, något som kan bidra till högre effektivitet.

av M L