Tilltron till polisens arbete lägre i Sverige

T

Lag och ordning är nu den viktigaste politiska frågan i Sverige. Problem med skjutningar och gängkriminalitet återkommer i mediaflödet. Brottsligheten drabbar förstås individer och hushåll, men även vart tredje företag drabbas. 

Bild av jacqueline macou från Pixabay

Tilltron till polisen är också låg i Sverige, jämfört med flertalet andra europeiska länder. The Quality of Government (QoG) Institute vid Göteborgs Universitet sammanställer vart tredje år på uppdrag av EU- kommissionen ett ”European Quality of Government Index” på basis av en rad olika källor och enkäter. 

Enkäterna visar på att vi svenskar generellt sett är missbelåtna med kvalitén på polisens arbete. Bland de 27 länderna ligger Sverige på 22 (!) plats. Tittar på de 17 länder som finns med både i 2010 och 2020 års undersökning har Sverige fallit från 8:e till 13:e plats. 

En förklaring till fallet kan vara att brottsligheten och bristerna i brottsbekämpningen lyfts tydligare i debatten. En annan att polisens effektivitet och organisation har brister. Helt klart visar resultaten på behovet av mer analys och jämförelse med andra länder – och detta inte bara rörande polisens verksamhet! 

av M L