Statens ansvar för elpriser och infrastruktur

S

Egentligen är principen enkel. Att konkurrensutsätta offentlig verksamhet kan ofta vara ett bra sätt att öka effektiviteten. Nyckelordet är just “konkurrens”. Men om offentliga huvudmän försätter sig i en situation där de gör sig beroende av privata monopol finns risk för att skattebetalarna på sikt förlorar på affären. 

Image by Markus Distelrath from Pixabay

Tyvärr är det inte ovanligt att staten och andra offentliga huvudmän försätter sig själva i en besvärlig situation. Att sälja grundläggande infrastruktur – som elnät och fastigheter – kan på kort sikt framstå som en bra affär. Det kortsiktiga budgetutrymmet blir större och kapital frigörs för andra investeringar. 

Det blir ofta mindre roligt på lång sikt. När den offentliga huvudmannen ska omförhandla kontrakten och i realiteten saknar alternativ. För politikerna som säljer ut framstår det som en bra affär, men för deras efterträdare kan beslutet bli dyrköpt. 

Att tänka igenom vad man säljer och hur är A och O. Tyvärr är det inte ovanligt att politiker som motsätter sig vinster i välfärden med glädje säljer ut offentliga tillgångar som är nödvändiga för att den offentliga verksamheten alls ska kunna fungera. 

Avregleringen av elmarknaden, försäljningen av Posten, hanteringen av Vattenfall, diverse kommunala lease-back-affärer, styrningen av Trafikverket. Listan över områden där resultatet sannolikt blivit bättre om beslutsfattarna tänkt efter före är lång. 

Lägg till detta att politiker som ofta skyller egna tillkortakommanden på en marknad som de själva ansvarar för att styra upp och reglera. Är det bra för svensk ekonomi att elpriset spontant varierar från noll till fyra kronor per kilowattimme? Politikerna skyller på marknaden, men ytterst är det de själva som stiftat de lagar som styr både efterfrågan och utbud på el. 

Frågan är inte om det är bra eller dåligt med konkurrensutsättning och privatisering. Privatisering är ofta bra och att öppna marknader för privata företag kan bidra till att öka konkurrensen. Å andra sidan – bolagiseringar och privatiseringar som inte leder till konkurrens är ofta meningslösa och i värsta fall rent skadliga för den offentliga ekonomin. 

av M L