Ska kommuner verkligen flytta problemen till andra?

S

I Dagens Samhälle (14/1) kan vi läsa om att Sigtuna kommun tillsatt flera tjänstemän som ska försöka få människor i behov av försörjningsstöd att flytta till andra kommuner. Samtidigt läser vi att Höganäs kommun genom att starta bolag vill undvika att betala moms. 

Bild av Steve Buissinne från Pixabay

Som kommunmedborgare måste vi ställa oss frågan – är det acceptabelt att våra politiska företrädare använder energi och resurser för att flytta problem till någon annan, exempelvis staten eller andra kommuner? 

Jag tror ingen har några synpunkter på att privatpersoner väljer att starta företag i stället för att arbeta som anställda för att det är skattemässigt lönsamt. Vi säger heller inte så mycket när företag väljer lösningar som ger en lägre skatt. 

Men ska kommuner verkligen försöka lura staten eller andra kommuner? Säkert kan Sigtuna och Höganäs försvara sitt agerande med att andra gör likadant. Det intressanta är frågan om man bör gå först genom att tänja på lagstiftningen när det enda som händer är att någon annans skatt blir högre än eljest. 

För ser vi det på nationell nivå finns inga vinnare – bara förlorare. Om kommunerna väljer en organisationsform enbart av skatteskäl finns dessutom risken att man förlorar i något annat avseende, exempelvis om den skattemässigt förmånliga strukturen minskar transparensen i den kommunala verksamheten sett ur medborgarnas perspektiv. 

av M L