”Lars Jagrén intervjuas i tidningen sunt förnuft”

&

När man vet hur mycket man puttar in och vad man får ut blir nästa fråga förstås om pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt än i dag. Kan man utföra samma, bättre eller mer verksamhet för samma pengar?

Lars Jagrén
Sunt förnuft #2 2022

Läs intervjun här: Intervju med Lars Jagrén i ”Sunt förnuft” #2 2022

Läs rapporten här: Rapport Lars Jagrén – Institutioner, skattenytta och välstånd

av ES