IT-expertens sju råd till IT-ministern

I

Författare, ux-strategen och experten på digital arbetsmiljö Jonas Söderström skriver i Dagens Samhälle (29/12 2021) om sju saker som digitaliseringsministern bör ta tag i. Nummer ett på listan är: “Ta tag i den offentliga sektorns oförmåga att ta fram användbara, fungerande, säkra och värdeskapande tjänster. Se: Stockholms skolplattform, SL:s styrsystem för röda linjen, icke fungerande bokningstjänster för vaccinering, Nya Karolinskas it-styrsystem (det som skulle vara det drivande hjärtat i den nya organisationen), Transportstyrelsens it-läcka, 1177-samtal lagrade i Thailand etc, etc.” 

Söderström är författare till boken “Jävla skitsystem” som handlar om hur dåligt fungerande IT-system skapar ökad stress och psykisk ohälsa. Men också stora förluster i produktivitet och effektivitet för företagen. 

Att få IT-system att fungera bättre är en av nycklarna till högre produktivitet i både offentlig och privat sektor. Eftersom informationstekniken gör det möjligt att automatisera moment som normalt kräver manuell arbetskraft är potentialen enorm. Konsekvenserna av en dåligt utförd automatisering är därmed lika stora i termer av uteblivna produktivitetsvinster. 

Två andra punkter på listan är att bejaka öppen källkod och att öka möjligheten för små leverantörer att delta vi offentlig upphandling. Konstiga licenser är ett återkommande problem som gör det svårt att återanvända delar av projekt i andra delar av offentlig sektor – något som minskar totalnyttan. 

Söderström menar att politikerna borde vara oroade över att produktiviteten inte ökar i förväntad takt när digitaliseringen genomförs. Det är ett tecken på att man gör något fel och inte utnyttjar den nya teknikens fulla potential. 

av M L