I Krokom fungerade NKS-modellen

I

Dagens Samhälle lyfter fram Krokom som exempel på en kommun som lyckats bra med att upphandla äldreomsorg. 

”Använd rätt är LOU fantastisk”, säger socialnämndens ordförande. 

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Kommunen betalar en avgift per vårddygn, och i denna ingår att leverantören bygger och sköter om fastigheten. Det är intressant nog lite som avtalet med Skanska om Nya Karolinska, fast i mindre skala förstås. 

Förutom storleken på upphandlingen var en skillnad mot NKS att man i Krokom hade hård konkurrens om uppdraget och hela sex anbudsgivare. Ingen överklagade och en av förlorarna var så nöjd att den nominerade Krokom till Anbudspriset. 

Krokoms kommuns upphandlare Linda Näsén fick sedan priset för objektsupphandlingen av det särskilda boendet. 

”En väl genomtänkt och planerad upphandling där målsättningen har varit att öka konkurrensen i en förhållandevis liten norrländsk kommun, vilket även lyckades.” 

av M L