Hopp för framtiden

H

”Ett ihärdigt ifrågasättande av hur rationellt skattemedel faktiskt används behöver ta plats både i debatten och riksdagen”

Så skriver Dagens Nyheter i en huvudledare (24/11) med anledning av bildandet av Kommissionen för Skattenytta.

Kommissionens vision är att ingen regering, oavsett färg eller konstellation, framöver ska komma undan med några nya utgiftsökningar utan att först avkrävas en redovisning av hur befintliga medel används. Först när effektiviseringsåtgärder inte är möjliga, eller tillräckliga, bör ökade medel från skattebetalarna kunna genomdrivas.

Kommissionen för Skattenytta kommer att jobba för detta. Men ska vi lyckas krävs det att även medierna i ökad utsträckning granskar effektiviteten i hur våra skattemedel används.

Det medborgerliga och mediala fokus som nu riktas mot Kommissionen för Skattenytta ger hopp för framtiden.

av M B