Betalt för att *inte* producera el

B

Kristianstadsbladet skriver att vindkraftsproducenter i framtiden kan få betalt för att *inte* producera el. Det kan förstås tyckas märkligt att staten betalar någon för att *inte* producera el – det normala är ju att man får betalt för att producera el. 

Bild av Pexels från Pixabay

Men bakgrunden är att vindkraften numera utgör en så stor del av energimixen att det blir obalanser i elsystemet när det blåser för mycket.

Som prognoserna ser ut kommer allt mer av den svenska elen att komma från vindkraften. Om två-tre år bedöms vinden tillverka lika mycket el som kärnkraften. Men vindkraften är samtidigt en del av problemen, säger Jorunn Cardell, kraftsystemanalytiker på Svenska Kraftnät.

Kristianstadsbladet, 27/1

Ur ett skattenytteperspektiv kan man dock tycka att det hade varit bättre om staten tänkt över balansen i elsystemet innan, så att olika energikällor balanserat varandra bättre. Faktum är att staten inte hade behövs göra något alls för att uppnå en bättre energimix . Man hade bara behövt avstå från att lägga straffbeskattning på kärnkraften och från att subventionera vindkraften. 

Men nu gjorde man inte det. Och så här i efterhand framstår beslutet att intervenera i energimarknaden som mindre smart. Inte bara ur ett skattenyttaperspektiv, utan även sett sett ur ett renodlat miljöperspektiv. 

av M L