Om oss

Leif Östling, Ann-Marie Begler, Mats Bergstrand, Bettina Kashefi, Mattias Lundbäck och Lars Jagrén. Foto: Maja Brand och Lisa Björk.

Kommissionen för skattenytta

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av förre Scania-vd:n Leif Östling. Den består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefekonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi.

Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget. Från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till våra viktiga välfärdssatsningar – till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Med andra ord att svara på initiativtagare Leif Östlings bevingade frågeställning om vad vi får för pengarna. Först när skattenyttan är god är det befogat att äska mer medel till verksamheten. Det kan handla om vård, skola, omsorg, infrastruktur, upphandlingar, den offentliga samhällsstrukturen, offentliga beslutsprocesser och mycket annat. Det berör både kommunal, regional och statlig verksamhet.

Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar. Finansiärer är, förutom Leif Östling själv, individer och verksamheter från olika samhällssektorer som förenas i att de tror på Kommissionen för skattenyttas idé om behovet av ett smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser.