När politikerna börjar ta tillbaka

N

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr. 

Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay

“När dom som skulle säga sanningen börjar ta tillbaka det dom just har sagt …” är en fras i en låt av Hoola-Bandoola-Band. Och tyvärr begränsar sig inte ambivalensen till frågan om elpriserna. Ännu allvarligare är att vi på kort tid fått två svårbegripliga ingrepp i pensionssystemet. Ett inkomstpensionstillägg, som nu ser ut att följas av ett garantipensionstillägg. 

Listan kan göras längre. Var hör exempelvis förslag som “familjeveckan” hemma i en långsiktig och genomtänkt politik? Kritik kan förvisso även riktas mot den borgerliga regeringens jobbavdrag – som i någon mening kom till därför att politikerna inte vågade sänka bidragen för att göra det mer lönsamt att arbeta. 

Populism och kortsiktighet är inte unikt för Sverige. Snarare har vi varit unikt förskonade från detta slags politik. Men inte längre. Dammen har brustit och beklagligt nog kan vi se fram emot betydligt fler förslag av denna typ. 

av M L