Fortsatt fokus på kommissionen

F

Kommissionen för skattenytta röner fortsatt medieintresse. ”Östlings kommission för skattenytta redan en succé”, skriver Realtid. ”Gensvaret enormt” lyder rubriken på Dagens PS som citerar kommissionens kanslichef Bettina Kashefi som i artikeln deklarerar:

”Vi är ingen skattesänkarkommission. Vi kommer att fokusera på frågan hur vi mest effektivt kan nyttja våra resurser.”

Kritik mot kommissionen framförs av ETC:s ledarskribent Andreas Gustavsson som i en välskriven artikel misstänker att gruppens sammansättning ändå talar för en politisk bias. Gustavsson räds också att gruppen har en okritisk hållning till new public management (NPM).

Därvidlag kan kommissionen dock lugna honom. Modellen (NPM) var i grunden ett sätt att mäta och jämföra och att styra efter konkreta mål. Detta måste åtminstone delvis betraktas som en lovvärd ambition. En risk föreligger förvisso också; att de kvantifierbara måtten blir allena styrande för bedömningen av en verksamhet.

av M B