En socialförsäkring i takt med tiden

E

Bettina Kashefi medverkar i ett panelsamtal om Socialförsäkringen på ESO – Expertgruppen för Offentlig ekonomi.

”De svenska socialförsäkringarna har utvecklats och förändrats över tid. I dag består utmaningarna av en allt äldre befolkning och en ökad andel utrikes födda, samtidigt som arbetsmarknaden förändras mot mer tillfälliga och mindre förutsägbara jobb. Hur ska en allmän socialförsäkring anpassas för att bibehålla sina syften – att skapa trygghet och sprida risker – i en föränderlig värld?”

Se seminariet i efterhand via länken nedan.

av ES