Varför är energikrisen en viktig fråga för kommissionen?

Sett ur skattenyttaperspektiv ter sig hanteringen av elnät och elförsörjning de senaste åren inte som optimal. Vad kostade det egentligen att rusta ner kärnkraften för att sedan behöva rusta upp den igen – nu när Europa drabbats energikris och Sverige av elbrist?

Leif Östling och Christian Sandström samtalar med Hugo Selling om energikrisen.

 Christian Sandström är biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han forskar och föreläser om samspelet mellan teknisk förändring och industriell omvandling. Sandström har tidigare skrivit om bland annat digitaliseringens konsekvenser för näringslivet samt hur generösa bidrag skapar gröna bubblor. Sandström disputerade vid Chalmers 2010 där han även blev docent 2014 och fick högskolans pedagogiska pris 2018. Han har även gästforskat vid universitetet i Cambridge och vid ETH i Zürich.

Rapporten presenterades på Skattenyttas seminarium som går att se i efterhand nedan.

Under seminariet medverkade Leif Östling, Christian SandströmJan Blomgren och Lina Håkansdotter.

Jan Blomgren är professor i tillämpad kärnfysik och VD för Institute for Nuclear Business Excellence (INBEx) samt författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”.

Lina Håkansdotter är ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel med en bakgrund som civilingenjör från KTH. Hon har lång erfarenhet från policyarbete inom energi och klimat från industri och energi, bland annat från Skogsindustrierna, Uniper och Svensk Näringsliv.