Vad kan vi lära av andra länders sjukvård?

Kommissionens hälsoekonom Mattias Lundbäck intervjuades nyligen i Skattebetalarnas podcast ”Uppskattat”. I forskningsprojektet ”Framtidens vård och omsorg” har han tillsammans med Nils Karlson, grundare och tidigare VD för Ratio, jämfört vård- och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz med hjälp av internationella index och fallstudier.

Podden går även att lyssna på här.

Boken syftar till att undersöka hur hälso- och sjukvårdens kvalitet och tillgängligt påverkas av inslag av privat finansiering och privat utförande av vård och omsorg, där valmöjligheter mellan olika typer av finansiärer och vårdgivare finns. Studien tittar på Nederländerna, Schweiz, Australien och Sverige och visar bland annat att det finns olika sätt att uppnå hög vårdkvalitet men att incitament till lärande och lyhördhet mot patienter ökar när mångfalden blir större och någon har ett tydligt koordineringsansvar för varje enskild vårdtagare. Där kan Sverige lära av länder med obligatoriska försäkringar, som Schweiz och Nederländerna. Boken diskuterades under ett seminarium hos Skattenytta som går att ta del av nedan.

Seminarium

Under seminariet medverkande Mattias Lundbäck och Nils Karlson. Boken kommenteras av Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi. Bettina Kashefi  inledde och modererade diskussionen.

Bok

Mattias Lundbäck och Nils Karlson har författat boken: Rätt att välja – Utmaningar för svensk sjukvård och lärdomar från andra länder.  Resultaten presenterades på ett seminarium hos Skattenytta som går att ta del av i efterhand nedan.

FRAMTIDENS SJUKVÅRD OCH OMSORG – ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV