Vad får vi för 799 miljarder?

24 FEBRUARI 2022 – Seminarium om Infrastruktur

Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan.

Professor Jan-Eric Nilsson (VTI) har genom att ha tagit del av en av Bengt Jäderholms genomförda studier som rör bl.a. kostnadsutvecklingen i ett antal större svenska infrastrukturprojekt funnit att dessa fördyrades omräknat i reala termer med ett genomsnitt på 124 procent. Vilka slutsatser kan dras utifrån denna iakttagelse för den kommande infrastrukturplanen?

Seminariets medverkande:

Jan-Eric Nilsson – Professor emeritus i transportekonomi, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Catharina Elmsäter-Svärd – VD, Byggföretagen och tidigare Infrastrukturminister

Helena Lindberg – Riksrevisor

Lena Erixon – Ordförande JBS och tidigare Generaldirektör Trafikverket

Tack till alla medverkande, fysiska och digitala deltagare!