Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

8 DECEMBER KL 15:00 – 16:30

Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de hade god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att de har ett gott allmäntillstånd. Dödligheten före 65 års ålder sjönk. Medellivslängden ökade med 1,7 år i genomsnitt.

Samtidigt präglas den svenska sjukförsäkringen av stora regionala skillnader och betydande variation över tid. I regleringsbrevet för år 2016 gav regeringen i uppdrag till Försäkringskassan att antalet sjukpenningdagar år 2020 i snitt skulle vara 9,0. Det innebar att fram till 2020 skulle antalet sjukpenningdagar minska med drygt 5,5 miljoner. I juni 2021 nåddes till slut ett sjukpenningtal om 9,0. Därefter sker åter en ökning. Kostnaden för sjukpenningen 2022 förväntas uppgå till ca 40 miljarder. År 2026 uppskattas kostnaden till drygt 42 miljarder.

Hur kan vi få en sjukförsäkring som är rättvis och stabil över tid?

Rapporten har skrivits av Bertil Thorslund tillsammans med Ann-Marie BeglerBertil Thorslund har arbetat länge med statistik, analyser och prognoser på Försäkringskassan och Ann-Marie Begler är tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. De kommer att ge en bild av hur sjukfrånvaron sett ut genom åren och om regionala och diagnosmässiga förändringar över tiden. Förändringarna är stora och svåra att förklara med variationer i folkhälsan. På seminariet kommer förslag till förbättringar och utveckling diskuteras. I paneldiskussionen kommer frågan om hur vi kan få en sjukförsäkring som är rättvis och stabil över tid att belysas.

Leif Östling inleder seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen. Seminariets övriga medverkande är Therese Svanström, ordförande TCO, Pathric Hägglund, Skatteverket och Andreas Larsson, Försäkringskassan. 

Therese Svanström arbetar idag som ordförande på TCO. Hon har bred erfarenhet från de fackliga organisationerna Vision och Unionen. Therese har även arbetat i Regeringskansliet, både som politisk sakkunnig i Näringsdepartementet och i Socialdepartementet där hon även var statssekreterare.

Pathric Hägglund är docent i nationalekonomi och har tidigare analyserat och forskat kring sjukförsäkringen på bl.a. Inspektionen för socialförsäkringen och Riksrevisionen. Han är idag verksam vid Skatteverket.

Andreas Larsson har en gedigen erfarenhet från Försäkringskassan. Under 18 år har han jobbat med olika delar av verksamheten och är idag chef för programmet ”Förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning”. Programmet arbetar med att leda, samordna och driva det långsiktiga utvecklings- och förnyelsearbetet inom sjukförsäkringen.

Leif Östling

Ordförande för kommissionen för skattenytta
Bettina Kashefi

Kanslichef för kommissionen för skattenytta
Ann-Marie Begler

Senioranalytiker
Bertil Thorslund

Konsult
Pathric Hägglund

Docent i nationalekonom (Skatteverket)
Therese Svanström

Ordförande TCO
Andreas Larsson

Programchef på Försäkringskassan
(Foto: Christer Järild)

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 60 min livesänd presentation med efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats.

OBS! Vi har begränsat antal platser. Först till kvarn gäller! Vill du vara med och delta på plats? Kontakta elin.sjoblom@skattenytta.se!


Varmt välkommen!