Vad är skattenytta inom svensk sjukvård?

9 JUNI KL 10:30 – 12:00

Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet.

Vid detta seminarium presenterar Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi vid Karolinska Institutet, en färsk rapport om skattenyttan inom den svenska sjukvården. 

Den svenska sjukvården är i hög grad specialiserad och tekniskt avancerad, och det finns områden där vården är världsledande. Generellt sett uppvisar svensk sjukvård emellertid likartade medicinska resultat som i länder med motsvarande levnadsstandard, men till en högre kostnad och därmed med en lägre effektivitet.

Kostnaden för den svenska sjukvården är omkring 400 miljarder kronor per år, vilket är en högre kostnad per capita än andra länder med motsvarande levnadsstandard. En medelinkomsttagare betalar drygt 70 000 kronor per år i skatt för sjukvård och omsorg.

Rapporten lyfter fram fem förbättringsområden för att öka skattenyttan inom hälso- och sjukvården:

  • Förbättra vårdens kvalitet
  • Åtgärda slöseri och effektivitetsbrister
  • Utgå i större utsträckning från patienternas medicinska behov och önskemål
  • Öka personalens motivation och förbättra arbetsmiljön
  • Utveckla vårdens ledarskap och styrning

Seminariets kommentatorer är Kajsa Dovstad, legitimerad läkare och liberal debattör, Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv.

Leif Östling öppnar seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen.

Seminariets medverkande:

Jörgen Nordenström
Professor emeritus i kirurgi, Karolinska institutet
Anders Morin
Ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography AB
Annika Wallenskog
Chefsekonom på SKR

Foto: Rickard L Eriksson
Kajsa Dovstad
Legitimerad läkare och liberal debattör

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 60 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats. Länk till livesändningen publiceras här och i sociala medier kort innan seminariets startar.


Tack till alla medverkande!