Seminarium – Skattenytta i skolan

19 AUGUSTI KL 10:00 – 11:30

Om 4 veckor är det val och skolan är en av medborgarnas viktigaste valfrågor. Men hur ser det egentligen ut med skattenyttan inom det svenska skolsystemet?

Var sjunde skattekrona eller 357 miljarder kronor läggs på utbildning. Tyvärr är det oklart hur pass effektivt dessa resurser används och vilken nytta vi medborgare får för pengarna.

Ett vanligt argument är att utbildningens resultat och effekter är svåra eller omöjliga att mäta. Men mätproblem är inget unikt för skolan och kan inte motivera uteblivna granskningar av skolsystemets effektivitet. Och sådana granskningar bör inte främst handla om exakt hur många miljarder skolan borde kosta, utan om hur resurserna kan kanaliseras till skolor och arbetssätt som ger högst nytta per skattekrona.

Varmt välkomna till ett lunchseminarium om dessa frågor. 

Rapporten lyfter fram följande områden:

  • Kunskaper, kostnader och skattenytta
  • Behovet av att mäta kunskaper och skolkvalitet
  • Skillnader i effektivitet mellan kommunala skolor i Stockholms stad
  • Hur påverkar friskolorna skattenyttan?

Seminariets talare och rapportförfattare är Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Leif Östling öppnar seminariet och Ann-Marie Begler modererar diskussionen.

Rapporten kommenteras av Peter Nyström, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet, Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör på Stockholms stad och Marcus Strömberg, VD och koncernchef på AcadeMedia.

Upplägget består av 75 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats. Länk till livesändningen publiceras här och i sociala medier kort innan seminariets startar.

Seminariets medverkande:

 Henrik Jordahl

Professor i nationalekonomi vid Örebro Universitet
Gabriel Heller Sahlgren

Forskare vid Institutet för näringslivsforskning
Lena Holmdahl

Utbildningsdirektör på Stockholms stad
Peter Nyström 

Universitetslektor vid Göteborgs Universitet
Marcus Strömberg

VD och koncernchef, AcadeMedia

Varmt välkomna!


Stort tack till alla fysiskt och digitalt medverkande!