Revision av kommunsektorn – hur stärker vi granskningen?

25 OKTOBER KL 10:00 – 11:30

De offentliga utgifterna uppgick till närmare 2600 miljarder år 2021. Det motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Kommunsektorns del var drygt 1100 miljarder. Samtidigt görs ingen effektivitetsrevision av kommunsektorn – fokus riktas mot resursinsatser i stället för resultatredovisning. 

Eftersom medborgarna finansierar de offentliga verksamheterna bör de ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader och resultat. Vi bör med stöd i fakta kunna utkräva ansvar från våra politiker genom regelbunden redovisning av kostnader och kvalitet i de tjänster som tillhandahålls.

Kan kommunal revision leda till både ökad demokrati och mer skattenytta? Skulle en uppbyggnad av en öppen redovisad granskning av kostnader och kvalitet i kommunernas och regionernas verksamheter leda till ökad demokrati på kommunal och regional nivå? Skulle detta även vara ett verktyg för ökad skattenytta i kommunsektorn? Det är frågor som vi kommer att diskutera under detta seminarium.

Seminariets talare och rapportförfattare är Mats Svegfors, utredare och f.d. landshövding. Han kommer att presentera sin senaste rapport på detta tema. 

Seminariets medverkande är:

Inga-Britt Ahlenius –  Tidigare undergeneralsekreterare i FN och bland annat generaldirektör och chef för Riksrevisionsverket.

Håkan Sörman –  Tidigare VD för nuvarande SKR och bl.a. ordförande i utredningen om det kommunala skatteutjämningssystemet.

Helena Lindberg –  Riksrevisor på Riksrevisionen och bland annat tidigare generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Leif Östling inleder seminariet och Bettina Kashefi  modererar diskussionen.

Mats Svegfors

Utredare och tidigare landshövding
(Foto: Jan Gustafsson)
Inga-Britt Ahlenius

Tidigare undergeneralsekreterare i FN och GD och chef för Riksrevisionsverket
Håkan Sörman

 Tidigare VD för nuvarande SKR och bl.a. ordförande i utredningen om det kommunala skatteutjämningssystemet
Helena Lindberg

Riksrevisor och tidigare GD för MSB
(Foto: Frida Ström)

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 60 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats.

Varmt välkommen!


Stort tack till alla deltagare!