SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

3 MAJ 2022 – seminarium om upphandling.

Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar?

De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder.

Björn Jacobsson, tidigare upphandlingschef på Migrationsverket har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, från näringslivets IKEA till myndigheten Migrationsverket. Den inköpsorganisation Björn Jacobsson byggde upp under sina fem år på Migrationsverket lyckades spara ca 300 miljoner genom olika effektiviseringsmodeller – hämtade från näringslivet. Han kommer under seminariet att dela med sig av sina erfarenheter av detta arbete.

När Coronakrisen bröt ut tog Region Stockholm hjälp av Anders Williamsson, Executive Vice President, Head of Industrial Operations (COO) på Scania för att förhandla ner priset på munskydd med 35 procent. Detta är ett tydligt exempel på hur näringslivet kan bidra till den offentliga sektorns verksamhet på ett sätt som gagnar alla. 

Ellen Hausel Heldahl presenterar de stora skillnaderna i inköp i den offentliga respektive den privata sektorn och att det krävs genomgripande organisationsförändringar för att bryta gamla mönster och skapa skattenytta i upphandlingarna.

Leif Östling öppnar seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen. 

Seminariets medverkande:

Björn Jacobsson
Affärskonsult och tidigare upphandlings- och inköpschef på Migrationsverket
Anders Williamsson
Executive Vice President, Head of Industrial Operations (COO) SCANIA
Ellen Hausel Heldahl
Jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv

Tack till alla medverkande, fysiska och digitala deltagare!