Vad är bra och effektiv sjukvård?

17 MAJ 2022 kl 13:00 – 14:30

Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid detta seminarium går vi på djupet med våra utmaningar kring frågan: Vad är bra och effektiv hälso- och sjukvård?

Vid seminariet medverkar Martin Ingvar som är professor på Karolinska Institutet. Han har under de senaste tio åren fokuserat på sjukvårdens kunskapsprocesser och fördelning av kunskap. Han kommer att lyfta ett antal centrala frågor som sedan kommenteras av Göran Hägglund och Anna Nergårdh.

  • Hur undviker vi att människor bollas mellan omsorgen och sjukvården?
  • Hur kommer vi tillrätta med de allt längre vårdköerna?
  • Hur vi skapar en kontinuitet när det gäller kunskap om patienten?
  • Hur vi får en vettig informationsförsörjning för att ge sjukvård efter behov?

Göran Hägglund är tidigare partiledare (KD) och socialminister. Han är bland annat styrelseordförande för Systembolagets och sitter i flera andra styrelser. Göran är verksam som konsult vid Reform Society och dessutom föreslagen som ordförande för Cancerfonden.

Anna Nergårdh är disputerad läkare och specialist inom inom både kardiologi och internmedicin. Hon utsågs i mars 2017 av regeringen till särskild utredare i arbetet med förändring av sjukvården. Innan dess var hon chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting samt har idag ett antal olika styrelseuppdrag med anknytning till hälso- och sjukvård, bland annat som ledamot i Socialstyrelsens styrelse.

Leif Östling öppnar seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen. 

Seminariets medverkande:

Martin Ingvar
Professor, Karolinska Institutet
Göran Hägglund
Tidigare partiledare (KD) och socialminister
Anna Nergårdh
Expert inom hälso- och sjukvårdens organisering

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 60 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats. Länk till livesändningen publiceras här och i sociala medier kort innan seminariets startar.


Tack till alla medverkande!