Seminarium om brott mot välfärdssystemen

30 MARS 2022 – Seminarium om brott mot välfärdssystemen – En förlust på ca 18 miljarder per år.

Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara är det ett slöseri med våra gemensamma resurser – det göder också en organiserad brottslighet. För ökad skattenytta sätter nu kommissionen fokus på området. 

Under seminariet kommer vi att särskilt belysa den personliga assistansen där det finns risker för kopplingar till människohandel, utnyttjande av utländsk arbetskraft och vanvård. Kommissionen för skattenytta bjuder nu in till ett lunchseminarium för att diskutera problematiken. 

Leif Östling öppnar seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen.

Seminariets medverkande:

Ann-Marie Begler – Senioranalytiker och tidigare generaldirektör på Försäkringskassan

Juno Blom – Partisekreterare och riksdagsledamot, Liberalerna

Boel Godner (S) – Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje

Per Wadhed – Polisöverintendent Nationella operativa avdelningen, Sekretariatet för myndighetssamverkan

Ida Ingerö – Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Tack till alla medverkande, fysiska och digitala deltagare!