Hur varierar produktiviteten inom svenska regioner?

31 MAJ KL 11:30 – 13:00

Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop? 

Vid detta seminarium presenterar Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, en färsk studie av hur produktiviteten ser ut vid svenska sjukhus och hur produktivitet samvarierar med kvalitet. Hur varierar produktiviteten mellan svenska regioner? Hur står sig svenska sjukhus jämfört med våra nordiska grannländer? Hur ser det ut med variationen i produktivitet mellan enskilda sjukhus – är den stor eller liten?

Leif Östling öppnar seminariet och Bettina Kashefi modererar diskussionen. Rapporten kommenteras av Anna Nergårdh och Anders Lönnberg.

Anna Nergårdh är disputerad läkare och specialist inom både kardiologi och internmedicin. Hon utsågs i mars 2017 av regeringen till särskild utredare i arbetet med förändring av sjukvården. 

Anders Lönnberg är civilekonom och socialdemokratisk sjukvårdspolitiker. Han utsågs 2015 av regeringen till nationell samordnare för Life Science-frågor. Han har även en lång bakgrund som kommunikationskonsult. 

Seminariets medverkande:

Anders Lönnberg (S)
Civilekonom och socialdemokratisk sjukvårdspolitiker
Clas Rehnberg
Professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Anna Nergårdh
Expert inom hälso- och sjukvårdens organisering

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 60 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats. Länk till livesändningen publiceras här och i sociala medier kort innan seminariets startar.


Tack till alla medverkande!