Brott mot välfärdssystemen – digitaliseringens möjligheter

22 NOVEMBER KL 09:00 – 10:30

Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen som beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen, presenterade under ett seminarium den omfattande problematiken och publicerade i samband med detta en promemoria med fokus på arbetstillstånd och personlig assistans. 

Detta seminarium kommer att belysa digitaliseringens möjligheter och hur vi med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan begränsa brotten mot de gemensamma välfärdssystemen.

Det handlar bland annat om utbetalningar från CSN, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen men även om ID-brottslighet. Inom dessa områden förekommer det brott och bedrägerier vilket inte bara är olagligt utan även en stor förlust för skattebetalarna. I samband med seminariet publiceras fyra sammanfattande promemorior som Ann-Marie Begler har tagit fram. 

Seminariets talare är Stefan Olowsson som är expert i utredningen om bildandet av en ny myndighet för utbetalningar från det statliga välfärdssystemet. Han har tidigare varit IT-direktör på Försäkringskassan och har även erfarenhet från näringslivet bland annat från Telia och Cap Gemini.

Seminariet öppnas av Bettina Kashefi och modereras av Ann-Marie Begler samt kommenteras av Mikael WestbergJenny Viström och Amir Rostami.

Mikael Westberg arbetar som särskild utredare med att inrätta den nya Utbetalningsmyndigheten. Han är jurist och har en bred erfarenhet från offentlig sektor, både från rättsväsendet, myndigheter och nu Regeringskansliet. Han har bland annat jobbat på Kammarrätten och Förvaltningsrätten i Stockholm, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan med rättsfrågor. 

Jenny Viström arbetar i Uppsala kommun med frågor som rör trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete, med ett särskilt fokus på att motverka välfärdsbrott i kommunen. Hon är kriminolog och statsvetare och har tidigare arbetat bland annat på Brottsförebyggande rådet (Brå) med att kartlägga och utveckla brottsförebyggande arbetssätt och metoder samt att ge stöd till olika brottsförebyggande aktörer.

Amir Rostami är docent och lektor i kriminologi på Högskolan i Gävle och affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier och Rutgers University. Han är i grunden polis och har disputerat i sociologi vid sociologiska institutionen i Stockholm. Han är involverad i forskningsprojekt om brottslighet, våldsbejakande extremism och andra interna säkerhetshot m. fl. Sedan 2021 leder Amir en statlig utredning mot välfärdsbrott (S 2021:03) och har tidigare varit verksam vid Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Ann-Marie Begler

Senioranalytiker och tidigare generaldirektör på Försäkringskassan
Stefan Olowsson

Tidigare IT-direktör på Försäkringskassan
Mikael Westberg

Särskild utredare utredningen för inrättande av Utbetalningsmyndigheten
Amir Rostami

Docent i kriminologi (Foto: Cato Lein)
Jenny Viström

Utvecklingsledare i Uppsala kommun

Seminariet livesänds via vår hemsida med möjlighet att se i efterhand. Upplägget består av 75 min livesänd presentation med efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats.


Tack till alla medverkande!