Seminarium – Brist på el och skattenytta

31 AUGUSTI KL 13:00 – 14:30

Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden?

Variationen för de svenska elpriserna är enorm. Pågen varnar för att man inte kommer att kunna förse svenska hushåll med frukost, samtidigt som Svenska Kraftnät varslar om rullande bortkopplingar av elabonnenter i vinter.

Sett ur skattenyttaperspektiv ter sig hanteringen av elnät och elförsörjning de senaste åren inte som optimal. Vad kostade det egentligen att rusta ner kärnkraften för att sedan behöva rusta upp den igen – nu när Europa drabbats energikris och Sverige av elbrist? Varför tillgodosåg man inte behovet av stabil baskraft? Och i stället för att bygga ut överföringskapaciteten när man hade chansen valde staten till sist, som nödlösning, att dela in landet i fyra elområden – mellan vilka priset i dag kan variera hundrafalt.

Välkommen till ett seminarierum om brist på el och skattenytta där vi kommer att resa följande frågor:

  • Hur påverkas hushållens ekonomi av den elkris vi befinner oss i? Hur ser skattenyttan ut?
  • Hotet om avstängd el i vinter – hur ser konsekvenserna ut?
  • Invasionen av Ukraina skapar helt nya spelregler. Hur och vem tar ansvar för Sveriges elförsörjning? Vad blundar vi fortfarande för? Vad kan vi göra på kort och lång sikt?
  • Hur många GWh kommer att behövas för att tillgodose produktion av alla satsningar i norr? Är det möjligt – och i så fall hur?

Seminariets talare och författare till dagens PM är Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han forskar och föreläser om samspelet mellan teknisk förändring och industriell omvandling. Sandström har tidigare skrivit om bland annat digitaliseringens konsekvenser för näringslivet samt hur generösa bidrag skapar gröna bubblor. Sandström disputerade vid Chalmers 2010 där han även blev docent 2014 och fick högskolans pedagogiska pris 2018. Han har gästforskat vid universitetet i Cambridge och vid ETH i Zürich.

Seminariet kommenteras av Jan Blomgren och Lina Håkansdotter.

Jan Blomgren är professor i tillämpad kärnfysik och VD för Institute for Nuclear Business Excellence (INBEx) samt författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”.

Lina Håkansdotter är ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel med en bakgrund som civilingenjör från KTH. Hon har lång erfarenhet från policyarbete inom energi och klimat från industri och energi, bland annat från Skogsindustrierna, Uniper och Svensk Näringsliv.

Seminariet modereras av Leif Östling.

Upplägget består av 60 min livesänd presentation och efterföljande paneldiskussion. Efter sändning har den fysiska publiken möjlighet att ställa frågor på plats. Länk till livesändningen publiceras här och i sociala medier kort innan seminariets startar.

Seminariets medverkande:

Christian Sandström

Biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
(Foto -Labe Allwin)
Jan Blomgren

Professor i tillämpad kärnfysik
(Foto – Samuel Unéus)
Lina Håkansdotter

Ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel

Varmt välkomna!


Tack till alla fysisk och digitalt medverkande!