Stor belastning på kommunerna väntas

Andelen av befolkningen över 80 år kommer bli allt större. Det ställer allt högre krav på att driva svensk äldreomsorg mer effektivt. Hur kan kommuner lära sig av andra kommuner och det privata näringslivet?

Leif Östling och Mattias Lundbäck samtalar med Hugo Selling om effektiviteten i äldreomsorgen.

Mattias Lundbäck är hälsoekonom och ledamot av Kommissionen för Skattenytta. Han har författat rapporten ”Kvalitet till varje pris – vad vet politikerna om produktiviteten i äldreomsorgen?”

Mattias Lundbäck presenterade de stora skillnaderna i effektivitet mellan olika kommuner på ett seminarium tidigare under hösten. Studien visar att det finns inget samband mellan resursfördelning och effektivitet inom äldreomsorgen. Det framgår även att politikernas egna uppfattningar om effektiviteten och verkligheten inte stämmer överens. Rapporten presenterades i sin helhet på ett seminarium hos skattenytta som går att se här.