Svenska sjukhus har den lägsta produktiviteten i norden

Rehnbergs studie visar att svenska sjukhus har halkat efter i produktivitet jämfört med övriga Norden och att mer resurser inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet.

Hugo Selling samtalar med Clas Rehnberg och Leif Östling om produktiviteten inom sjukvården. Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och har sammanställt en färsk studie av hur produktiviteten ser ut vid svenska sjukhus och hur produktivitet samvarierar med kvalitet.

seminarium

Seminariet och rapportpresentationen går att se i sin helhet här. Vid seminariet medverkade Leif Östling, Bettina Kashefi, Clas Rehnberg, Anna Nergårdh och Anders Lönnberg.