Intervju med Leif Östling och Clas Rehnberg om produktiviteten inom sjukvården

Hugo Selling samtalar med Clas Rehnberg och Leif Östling om produktiviteten inom sjukvården. Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och har sammanställt en färsk studie av hur produktiviteten ser ut vid svenska sjukhus och hur produktivitet samvarierar med kvalitet.

Rehnbergs studie visar att svenska sjukhus har halkat efter i produktivitet jämför med övriga Norden och att mer resurser inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet. Rapporten går att ta del av här.

Seminariet och rapportpresentationen går att se i sin helhet här.

Vid seminariet medverkade Leif Östling, Bettina Kashefi, Clas Rehnberg, Anna Nergårdh och Anders Lönnberg.