Intervju med Ann-Marie Begler och Leif Östling om Brott mot välfärdssystemen

Hugo Selling samtalar med Leif Östling och Ann-Marie Begler om brotten mot välfärdssystemen. Varje år försvinner 18 miljarder skattekronor på grund av fusk och organiserad brottslighet riktad mot svenska välfärdssystem. Sedan 2005 motsvarar det 300 miljarder kronor som hade kunnat användas till annan verksamhet.

Ann-Marie Begler är f.d. generaldirektör för Försäkringskassan och är nu ledamot av Kommissionen för Skattenytta.

Ann-Marie har författat en PM om brotten mot välfärdssystemen som går att läsa här: https://skattenytta.se/rapporter/

Läs även Ann-Marie och Leifs debattartikel i Expressen: https://www.expressen.se/debatt/arbet…

Promemorian presenterades på ett seminarium som går att se nedan: