Institutioner, skattenytta och välstånd

22 MARS 2022 – Seminarium om skatter.

I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad får vi för pengarna?

Kommissionen för skattenytta bjuder nu in till ett seminarium för att diskutera rapporten. Leif Östling öppnar seminariet där Lars Jagrén presenterar rapporten och Bettina Kashefi modererar diskussionen. 

Seminariets medverkande: 

Lars Jagrén – Senioranalytiker 

Mats Kinnwall – Chefekonom Teknikföretagen

Katarina Lundahl – Chefekonom Unionen 

Tack till alla medverkande, fysiska och digitala deltagare!