Bettina kashefi i ett samtal om bidrag och reformer

Kommissionens kanslichef Bettina Kashefi medverkade nyligen i Timbros podcast ”Smedjanpodden” där hon diskuterar reformer av bidragssystemet för att få fler i arbete och ökad skattenytta.

I samtalet medverkade även Benjamin Dousa, VD på Timbro, och Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Samtalet leds av Adam Danieli.


Sven-Olov Daunfeldt, Adam Danieli, Benjamin Dousa och Bettina Kashefi.