Media

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

Seminarier

3 MAJ 2022 – seminarium om upphandling. Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder. Björn Jacobsson, tidigare upphandlingschef på Migrationsverket har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, från näringslivets IKEA till myndigheten Migrationsverket. Den inköpsorganisation Björn Jacobsson […]

Läs mer
Seminarium om brott mot välfärdssystemen

Seminarier

30 MARS 2022 – Seminarium om brott mot välfärdssystemen – En förlust på ca 18 miljarder per år. Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara […]

Läs mer
Institutioner, skattenytta och välstånd

Seminarier

22 MARS 2022 – Seminarium om skatter. I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad […]

Läs mer
Vad får vi för 799 miljarder?

Seminarier

24 FEBRUARI 2022 – Seminarium om Infrastruktur Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan. Professor Jan-Eric Nilsson (VTI) har genom att ha tagit del av en av Bengt Jäderholms genomförda studier som rör bl.a. kostnadsutvecklingen […]

Läs mer