Media

Seminarium – Brott mot välfärdssystemen

Seminarier

13 OKTOBER KL 10:00 – 11:30 Hur kan digitaliseringen förhindra fusk i välfärdssystemen? Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om brotten mot välfärdssystemen som beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för Försäkringskassan, presenterade under ett seminarium den omfattande problematiken och publicerade i samband med detta en promemoria med fokus på […]

Läs mer
Seminarium – Effektivitet inom äldreomsorgen

Seminarier

26 september KL 10:00 – 11:30 Hur ser sambandet ut mellan resursfördelning och effektivitet inom äldreomsorgen? Och hur ser kommunpolitikerna själva på frågan om hur effektiva deras kommuner är? Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om skattenytta inom äldreomsorgen. Doktor Mattias Lundbäck presenterade en delrapport om produktiviteten inom äldreomsorgen på Skattenyttas seminarium i Almedalen 2022. Nu återvänder […]

Läs mer
Seminarium – Brist på el och skattenytta

Seminarier

31 AUGUSTI KL 13:00 – 14:30 Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden? Variationen för de svenska elpriserna är enorm. Pågen varnar för att man inte kommer att […]

Läs mer
Seminarium – Skattenytta i skolan

Seminarier

19 AUGUSTI KL 10:00 – 11:30 Om 4 veckor är det val och skolan är en av medborgarnas viktigaste valfrågor. Men hur ser det egentligen ut med skattenyttan inom det svenska skolsystemet? Var sjunde skattekrona eller 357 miljarder kronor läggs på utbildning. Tyvärr är det oklart hur pass effektivt dessa resurser används och vilken nytta vi […]

Läs mer
almedalen – ökad skattenytta inom äldreomsorgen

Seminarier

4 JULI KL 15:00 – 16:00 Måndagen den 4e juli bjuder Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium om möjligheten till ökad skattenytta inom äldreomsorgen. På seminariet presenterar dr Mattias Lundbäck, hälsoekonom och ledamot av Kommissionen för Skattenytta, en ny rapport om de stora skillnaderna i effektivitet inom svensk äldreomsorg. Äldreomsorgen kostar idag 135 miljarder […]

Läs mer
Seminarium – medborgarnas prioriterade valfrågor

Seminarier

16 JUNI KL 14:00 – 15:30 Sverige står inför ett riksdagsval. Den 16 juni bjuder Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium för att lyfta medborgarnas prioriterade frågor. En lång rad undersökningar visar att grundproblemet för offentligt finansierad verksamhet inte är en brist på resurser, utan i hanteringen av resurserna. Diskussionen om skattenytta och ineffektivitet är i stor utsträckning […]

Läs mer
Seminarium – Skattenytta inom svensk sjukvård

Seminarier

9 JUNI KL 10:30 – 12:00 Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet. Vid […]

Läs mer
Seminarium – hur varierar produktiviteten inom svenska regioner?

Seminarier

31 MAJ KL 11:30 – 13:00 Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop?  Vid detta seminarium presenterar Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, […]

Läs mer
Seminarium – Vad är bra och effektiv sjukvård?

Seminarier

17 MAJ 2022 Välkommen till ett seminarium med Martin Ingvar, Göran Hägglund och Anna Nergårdh om skattenytta i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid […]

Läs mer
SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

Seminarier

3 MAJ 2022 – seminarium om upphandling. Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder. Björn Jacobsson, tidigare upphandlingschef på Migrationsverket har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, från näringslivets IKEA till myndigheten Migrationsverket. Den inköpsorganisation Björn Jacobsson […]

Läs mer
Seminarium om brott mot välfärdssystemen

Seminarier

30 MARS 2022 – Seminarium om brott mot välfärdssystemen – En förlust på ca 18 miljarder per år. Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara […]

Läs mer
Institutioner, skattenytta och välstånd

Seminarier

22 MARS 2022 – Seminarium om skatter. I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad […]

Läs mer
Vad får vi för 799 miljarder?

Seminarier

24 FEBRUARI 2022 – Seminarium om Infrastruktur Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan. Professor Jan-Eric Nilsson (VTI) har genom att ha tagit del av en av Bengt Jäderholms genomförda studier som rör bl.a. kostnadsutvecklingen […]

Läs mer