Media

almedalen – ökad skattenytta inom äldreomsorgen

Seminarier

4 JULI KL 15:00 – 16:00 Måndagen den 4e juli bjuder Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium om möjligheten till ökad skattenytta inom äldreomsorgen. På seminariet presenterar dr Mattias Lundbäck, hälsoekonom och ledamot av Kommissionen för Skattenytta, en ny rapport om de stora skillnaderna i effektivitet inom svensk äldreomsorg. Äldreomsorgen kostar idag 135 miljarder […]

Läs mer
Seminarium – medborgarnas prioriterade valfrågor

Seminarier

16 JUNI KL 14:00 – 15:30 Sverige står inför ett riksdagsval. Den 16 juni bjuder Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium för att lyfta medborgarnas prioriterade frågor. En lång rad undersökningar visar att grundproblemet för offentligt finansierad verksamhet inte är en brist på resurser, utan i hanteringen av resurserna. Diskussionen om skattenytta och ineffektivitet är i stor utsträckning […]

Läs mer
Seminarium – Skattenytta inom svensk sjukvård

Seminarier

9 JUNI KL 10:30 – 12:00 Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet. Vid […]

Läs mer
Intervju med Leif Östling och Clas Rehnberg om produktiviteten inom sjukvården

Intervjuer

Hugo Selling samtalar med Clas Rehnberg och Leif Östling om produktiviteten inom sjukvården. Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och har sammanställt en färsk studie av hur produktiviteten ser ut vid svenska sjukhus och hur produktivitet samvarierar med kvalitet. Rehnbergs studie visar att svenska sjukhus har halkat efter i produktivitet jämför med […]

Läs mer
Seminarium – hur varierar produktiviteten inom svenska regioner?

Seminarier

31 MAJ KL 11:30 – 13:00 Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop?  Vid detta seminarium presenterar Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, […]

Läs mer
Intervju med Leif Östling och Göran Hägglund om sjukvården

Intervjuer

Hugo Selling samtalar med Göran Hägglund och Leif Östling om hur vi får bra och effektiv sjukvård. Göran Hägglund är tidigare partiledare för Kristdemokraterna och socialminister mellan åren 2006 och 2014. Effektiviteten diskuterades närmare på ett seminarium hos Kommissionen för Skattenytta som går att se här. Vid seminariet medverkade bland andra Martin Ingvar som är […]

Läs mer
Seminarium – Vad är bra och effektiv sjukvård?

Seminarier

17 MAJ 2022 Välkommen till ett seminarium med Martin Ingvar, Göran Hägglund och Anna Nergårdh om skattenytta i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid […]

Läs mer
SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

Seminarier

3 MAJ 2022 – seminarium om upphandling. Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder. Björn Jacobsson, tidigare upphandlingschef på Migrationsverket har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, från näringslivets IKEA till myndigheten Migrationsverket. Den inköpsorganisation Björn Jacobsson […]

Läs mer
LARS JAGRÉN PODDAR OM INSTITUTIONER, SKATTENYTTA OCH VÄLSTÅND i podcasten ”uppskattat”

Poddar

Kommissionens senioranalytiker Lars Jagrén intervjuades nyligen i  Skattebetalarnas podd “Uppskattat”. Där berättar han bland annat om regelverkens betydelse för konkurrenskraften som han tar upp i rapporten om institutioner, skattenytta och välstånd vilken han skrivit för kommissionen för skattenytta. Rapporten går att ta del av nedan. Podden går att lyssna på här. Rapport 1 – Institutioner, Skattenytta och välstånd Seminariet livesändes […]

Läs mer
Seminarium om skattenytta i hälso- och sjukvården

7 APRIL 2022 – Seminarium om Hälso- och sjukvården. Hur vände Karolinska sjukhuset underskott till överskott? Och hur kan digitalisering spara tid, pengar och sjukdagar?  Karolinska Universitetssjukhuset, en av stockholmarnas mest kostsamma och samtidigt mest värdefulla förvaltningar. Nuvarande sjukhusdirektör och tidigare kirurg Björn Zoëga, islänningen som fick Stockholms ekonomer att smälta, lyckades under häpnadsväckande kort tid […]

Läs mer
Intervju med Ann-Marie Begler och Leif Östling om Brott mot välfärdssystemen

Intervjuer

Hugo Selling samtalar med Leif Östling och Ann-Marie Begler om brotten mot välfärdssystemen. Varje år försvinner 18 miljarder skattekronor på grund av fusk och organiserad brottslighet riktad mot svenska välfärdssystem. Sedan 2005 motsvarar det 300 miljarder kronor som hade kunnat användas till annan verksamhet. Ann-Marie Begler är f.d. generaldirektör för Försäkringskassan och är nu ledamot […]

Läs mer
Seminarium om brott mot välfärdssystemen

Seminarier

30 MARS 2022 – Seminarium om brott mot välfärdssystemen – En förlust på ca 18 miljarder per år. Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara […]

Läs mer
Intervju med Lars Jagrén och Bettina Kashefi om Institutioner, skattenytta och välstånd

Intervjuer

Hugo Selling samtalar med senioranalytiker Lars Jagrén och Bettina Kashefi om institutioner, skattenytta och välstånd. Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats 4, men hade år 2019 fallit ner till 11:e plats. Detta har skett samtidigt som brister i den offentliga sektorns effektivt och kvalitet […]

Läs mer
Institutioner, skattenytta och välstånd

Seminarier

22 MARS 2022 – Seminarium om skatter. I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad […]

Läs mer
Intervju med Leif Östling och Jan-Eric Nilsson – Vad får vi för 799 miljarder?

Intervjuer

Bettina Kashefi samtalar med Leif Östling och professor Jan-Eric Nilsson (VTI) om varför statliga infrastrukturprojekt alltid blir dyrare än planerat. Jan-Eric Nilsson har visat i en ny studie att större svenska infrastrukturprojekt fördyras med ett genomsnitt på 124 procent. Studien presenterades i samband med ett seminarium den 24 februari som går att se nedan:

Läs mer
Vad får vi för 799 miljarder?

Seminarier

24 FEBRUARI 2022 – Seminarium om Infrastruktur Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan. Professor Jan-Eric Nilsson (VTI) har genom att ha tagit del av en av Bengt Jäderholms genomförda studier som rör bl.a. kostnadsutvecklingen […]

Läs mer
Samtal om Skattenytta

Intervjuer

17 FEBRUARI 2022 – Intervju med Leif Östling och Bettina Kashefi. Leif Östling och Bettina Kashefi berättar varför de startat Kommissionen för Skattenytta och vad de hoppas uppnå. Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av tidigare Scania-vd:n Leif Östling. Syfte är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan […]

Läs mer
BETTINA PODDAR OM KOMMISSIONENS FRAMTIDA ARBETE

Poddar

12 FEBRUARI 2022 – Bettina Kashefis medverkan i podcasten ”uppskattat” Kommissonens kanslichef Bettina Kashefi intervjuades nyligen i  Skattebetalarnas podd “Uppskattat”. Där berättar hon om arbetet framöver och våra fokusområden. “Budgetera rätt och disponera pengarna till det de är avsedda för.”  Bettina Kashefi Ni kan lyssna på podden här.

Läs mer