Media

Skattenytta i miljösatsningar

Seminarier

14 DECEMBER KL 11:00 – 12:30 Miljarder läggs på gröna projekt som inte gör nytta. Staten har gjort stora investeringar i etanolbilar, etanolproduktion från cellulosa eller biogas från grenar och kvistar. Men ca tio miljarder har lagts på projekt som varken lett till ekonomisk eller miljömässig utveckling.  I en färsk rapport skriver forskaren Christian Sandström om dessa så […]

Läs mer
Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

Seminarier

8 DECEMBER KL 15:00 – 16:30 Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de hade god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att de har ett gott allmäntillstånd. Dödligheten […]

Läs mer
Brott mot välfärdssystemen – digitaliseringens möjligheter

Seminarier

22 NOVEMBER KL 09:00 – 10:30 Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen som beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen, presenterade under ett seminarium den omfattande problematiken och publicerade i samband med detta en promemoria med fokus på arbetstillstånd och personlig assistans.  Detta seminarium kommer […]

Läs mer
Vad kan vi lära av andra länders sjukvård?

Poddar

Kommissionens hälsoekonom Mattias Lundbäck intervjuades nyligen i Skattebetalarnas podcast ”Uppskattat”. I forskningsprojektet ”Framtidens vård och omsorg” har han tillsammans med Nils Karlson, grundare och tidigare VD för Ratio, jämfört vård- och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz med hjälp av internationella index och fallstudier. Boken syftar till att undersöka hur hälso- och sjukvårdens kvalitet och tillgängligt påverkas av […]

Läs mer
Framtidens sjukvård och omsorg – ett internationellt perspektiv

Seminarier

15 NOVEMBER KL 10:00 – 11:30 Den svenska sjukvården definieras idag av hög kvalitet, men också bristande tillgänglighet och lågt förtroende bland köande patienter. På längre sikt väntas utmaningar i form av exempelvis en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vård. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras. Seminariets […]

Läs mer
En grund av galenskap – ”svea kropp och själ”

Poddar

Kommissionens ledamot Mattias Lundbäck intervjuades nyligen i podcasten ”Svea Kropp och Själ”. Där diskuterade han bland annat inflationen och de senaste händelserna i Storbritannien. Hela intervjun går att lyssna på här. Doktor Mattias Lundbäck disputerade 2000 i nationalekonomi och har efter det jobbat i Regeringskansliet som bland annat politisk sakkunnig vid Socialdepartementet, varit ledarskribent för Svenska Dagbladet […]

Läs mer
Revision av kommunsektorn – hur stärker vi granskningen?

Seminarier

25 OKTOBER KL 10:00 – 11:30 De offentliga utgifterna uppgick till närmare 2600 miljarder år 2021. Det motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Kommunsektorns del var drygt 1100 miljarder. Samtidigt görs ingen effektivitetsrevision av kommunsektorn – fokus riktas mot resursinsatser i stället för resultatredovisning.  Eftersom medborgarna finansierar de offentliga verksamheterna bör de ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader och […]

Läs mer
Vart är Sverige på väg? Är tiden mogen för diskussionen om skattenytta?

Seminarier

13 OKTOBER KL 10:00 – 11:30 Vi kommer att undersöka hur opinionen sett ut före och efter valet och diskutera vilka frågor som hade betydelse för valresultatet samt vilka frågor som inte togs upp under valrörelsen. Därefter följer en diskussion kring hur vi använder våra gemensamma resurser i den offentliga sektorn. Vågar vi hoppas på att effektivitet blir en […]

Läs mer
Stor belastning på kommunerna väntas

Intervjuer

Andelen av befolkningen över 80 år kommer bli allt större. Det ställer allt högre krav på att driva svensk äldreomsorg mer effektivt. Hur kan kommuner lära sig av andra kommuner och det privata näringslivet? Mattias Lundbäck är hälsoekonom och ledamot av Kommissionen för Skattenytta. Han har författat rapporten ”Kvalitet till varje pris – vad vet […]

Läs mer
Effektivitet i äldreomsorgen – kvalitet till vilket pris som helst?

Seminarier

26 SEPTEMBER KL 10:00 – 11:30 Hur ser sambandet ut mellan resursfördelning och effektivitet inom äldreomsorgen? Och hur ser kommunpolitikerna själva på frågan om hur effektiva deras kommuner är? Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om skattenytta inom äldreomsorgen. Doktor Mattias Lundbäck presenterade en delrapport om produktiviteten inom äldreomsorgen på Skattenyttas seminarium i Almedalen 2022. Nu återvänder […]

Läs mer
Bettina kashefi i ett samtal om bidrag och reformer

Poddar

Kommissionens kanslichef Bettina Kashefi medverkade nyligen i Timbros podcast ”Smedjanpodden” där hon diskuterar reformer av bidragssystemet för att få fler i arbete och ökad skattenytta. I samtalet medverkade även Benjamin Dousa, VD på Timbro, och Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Samtalet leds av Adam Danieli.

Läs mer
Varför är energikrisen en viktig fråga för kommissionen?

Intervjuer

Sett ur skattenyttaperspektiv ter sig hanteringen av elnät och elförsörjning de senaste åren inte som optimal. Vad kostade det egentligen att rusta ner kärnkraften för att sedan behöva rusta upp den igen – nu när Europa drabbats energikris och Sverige av elbrist?  Christian Sandström är biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han […]

Läs mer
Brist på el och skattenytta

Seminarier

31 AUGUSTI KL 13:00 – 14:30 Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden? Variationen för de svenska elpriserna är enorm. Pågen varnar för att man inte kommer att […]

Läs mer
Hur ser skattenyttan ut i skolan?

Seminarier

19 AUGUSTI KL 10:00 – 11:30 Om 4 veckor är det val och skolan är en av medborgarnas viktigaste valfrågor. Men hur ser det egentligen ut med skattenyttan inom det svenska skolsystemet? Var sjunde skattekrona eller 357 miljarder kronor läggs på utbildning. Tyvärr är det oklart hur pass effektivt dessa resurser används och vilken nytta vi […]

Läs mer
almedalen – ökad skattenytta inom äldreomsorgen

Seminarier

4 JULI KL 15:00 – 16:00 Måndagen den 4e juli bjuder Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium om möjligheten till ökad skattenytta inom äldreomsorgen. På seminariet presenterar dr Mattias Lundbäck, hälsoekonom och ledamot av Kommissionen för Skattenytta, en ny rapport om de stora skillnaderna i effektivitet inom svensk äldreomsorg. Äldreomsorgen kostar idag 135 miljarder […]

Läs mer
Vilka är medborgarnas prioriterade valfrågor?

Seminarier

16 JUNI KL 14:00 – 15:30 Sverige står inför ett riksdagsval. Den 16 juni bjuder Kommissionen för Skattenytta in till ett seminarium för att lyfta medborgarnas prioriterade frågor. En lång rad undersökningar visar att grundproblemet för offentligt finansierad verksamhet inte är en brist på resurser, utan i hanteringen av resurserna. Diskussionen om skattenytta och ineffektivitet är i stor utsträckning […]

Läs mer
Vad är skattenytta inom svensk sjukvård?

Seminarier

9 JUNI KL 10:30 – 12:00 Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet. Vid […]

Läs mer
Svenska sjukhus har den lägsta produktiviteten i norden

Intervjuer

Rehnbergs studie visar att svenska sjukhus har halkat efter i produktivitet jämfört med övriga Norden och att mer resurser inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet. Hugo Selling samtalar med Clas Rehnberg och Leif Östling om produktiviteten inom sjukvården. Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och har sammanställt en färsk studie av hur […]

Läs mer
Hur varierar produktiviteten inom svenska regioner?

Seminarier

31 MAJ KL 11:30 – 13:00 Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop?  Vid detta seminarium presenterar Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, […]

Läs mer
Hur får vi bra och effektiv sjukvård?

Intervjuer

Hugo Selling samtalar med Göran Hägglund och Leif Östling om hur vi får bra och effektiv sjukvård. Göran Hägglund är tidigare partiledare för Kristdemokraterna och socialminister mellan åren 2006 och 2014. Effektiviteten diskuterades närmare på ett seminarium hos Kommissionen för Skattenytta som går att se här. Vid seminariet medverkade bland andra Martin Ingvar som är […]

Läs mer
Vad är bra och effektiv sjukvård?

Seminarier

17 MAJ 2022 kl 13:00 – 14:30 Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid detta seminarium går vi på djupet med våra utmaningar kring […]

Läs mer
Skattenytta inom upphandling

Seminarier

3 MAJ 2022 kl 10:00 – 11:45 De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder. Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? Björn Jacobsson, tidigare upphandlingschef på Migrationsverket har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, från näringslivets IKEA till myndigheten Migrationsverket. Den inköpsorganisation Björn Jacobsson […]

Läs mer
Intervju med Lars Jagérn i ”uppskattat” om institutioner, skattenytta och välstånd

Poddar

Kommissionens senioranalytiker Lars Jagren intervjuades nyligen i Skattebetelarnas podcast ”Uppskattat”. Där berättar han bland annat om regelverkens betydelse för konkurrenskraften som även tas upp i rapporten: Institutioner, skattenytta och välstånd som han har författat för kommissionen för skattenytta. Rapporten släpptes den 22 mars 2022 och presenterades på ett seminarium hos Skattenytta som går att ta […]

Läs mer
Skattenytta i hälso- och sjukvården

7 APRIL 2022 kl 14:00 – 15:30 Hur vände Karolinska sjukhuset underskott till överskott? Och hur kan digitalisering spara tid, pengar och sjukdagar?  Karolinska Universitetssjukhuset, en av stockholmarnas mest kostsamma och samtidigt mest värdefulla förvaltningar. Nuvarande sjukhusdirektör och tidigare kirurg Björn Zoëga, islänningen som fick Stockholms ekonomer att smälta, lyckades under häpnadsväckande kort tid vända minus […]

Läs mer
Att belysa brotten mot välfärdssystemen är viktigt för legitimiteten av vårt försäkringssystemen

Intervjuer

Varje år försvinner 18 miljarder skattekronor på grund av fusk och organiserad brottslighet riktad mot svenska välfärdssystem. Sedan 2005 motsvarar det 300 miljarder kronor som hade kunnat användas till annan verksamhet. Hugo Selling samtalar med Leif Östling och Ann-Marie Begler om brotten mot välfärdssystemen. Ann-Marie Begler är tidigare generaldirektör för Försäkringskassan och är nu ledamot […]

Läs mer
Brott mot välfärdssystemen – en förlust på ca 18 miljarder per år

Seminarier

30 MARS kl 10:00 – 11:30 Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara är det ett slöseri med våra gemensamma resurser – det göder också […]

Läs mer
Vad innebär det att sverige tappar i välståndsligan?

Intervjuer

Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats 4, men hade år 2019 fallit ner till 11:e plats. Detta har skett samtidigt som brister i den offentliga sektorns effektivt och kvalitet blivit mer tydliga. Hade Sverige legat kvar på fjärde plats i OECDs välståndsliga, hade vi […]

Läs mer
Institutioner, skattenytta och välstånd – varför tappar Sverige i välståndsligan?

Seminarier

22 MARS kl 14:00 – 15:00 I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad får […]

Läs mer
Varför blir större infrastrukturprojekt alltid dyrare än planerat?

Intervjuer

Bettina Kashefi samtalar med Leif Östling och professor Jan-Eric Nilsson (VTI) om varför statliga infrastrukturprojekt alltid blir dyrare än planerat. Jan-Eric Nilsson har visat i en ny studie att större svenska infrastrukturprojekt fördyras med ett genomsnitt på 124 procent. Studien presenterades i samband med ett seminarium den 24 februari som går att se nedan. Professor […]

Läs mer
Vad får vi för 799 miljarder?

Seminarier

24 FEBRUARI kl 10:00 – 11:00 Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan. Professor Jan-Eric Nilsson (VTI) har genom att ha tagit del av en av Bengt Jäderholms genomförda studier som rör bl.a. kostnadsutvecklingen i […]

Läs mer
Vad är målet med kommissionen för skattenytta?

Intervjuer

Leif Östling och Bettina Kashefi berättar varför de startat Kommissionen för Skattenytta och vad de hoppas uppnå. Intervjuar gör Hugo Selling. Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av förre Scania-vd:n Leif Östling. Den består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefekonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi. Syftet är att […]

Läs mer
Vilka är kommissionens fokusområden 2022?

Poddar

Lyssna på Skattenyttas kanslichef Bettina Kashefi i en intervju i Skattebetalarnas podd “Uppskattat”. Där berättar hon bland annat om arbetet framöver och Skattenyttas fokusområden. 12 FEBRUARI 2022 Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av tidigare Scania-vd:n Leif Östling. Syfte är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få vi mer nytta […]

Läs mer