kalendarium

25 oktober

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM KOMMUNAL REVISION

Mer information kommer inom kort.

13 oktober

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM BROTT MOT VÄLFÄRDSSYSTEMEN

Hur kan vi med hjälp av digitaliseringens möjligheter minska fusket mot världssystemen? Brotten beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, tandvårdsförsäkringen, ID-brott och personlig assistans där det tyvärr förekommer brott och bedrägerier vilket inte bara är olagligt utan även en stor förlust för skattebetalarna.

26 september

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM EFFEKTIVITET I ÄLDREOMSORGEN

Hur ser sambandet ut mellan resursfördelning och effektivitet inom äldreomsorgen? Och hur ser kommunpolitikerna själva på frågan om hur effektiva deras kommuner är?

31 AUGUSTI

Kl 13:00 – 14:30

SEMINARIUM OM BRIST PÅ EL OCH SKATTTENYTTA

Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden?

19 AugUSTI

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA I SKOLAN

Var sjunde skattekrona eller 357 miljarder kronor läggs på utbildning. Tyvärr är det oklart hur pass effektivt dessa resurser används och vilken nytta vi medborgare får för pengarna.

4 Juli

Kl 15:00 – 16:00

SEMINARIUM i ALMEDALEN OM ÄLDREOMSORGEN

Äldreomsorgen kostar idag 135 miljarder kronor per år för Sveriges skattebetalare. Rapporten redovisar bland annat en ranking över kommuner med minst respektive mest förbättringspotential vad gäller effektivitet.

16 Juni

Kl 14:00 – 15:30

SEMINARIUM OM MEDBORGARNAS PRIORITERADE FRÅGOR

Sverige står nu inför ett riksdagsval. Ett genuint ifrågasättande av hur rationellt våra gemensamma resurser används behöver ta mer plats i debatten och bland politiker i kommuner, regioner och i riksdagen.

9 Juni

Kl 10:30 – 12:00

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM SVENSK SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet.

31 maj

Kl 11:30 – 13:00

SEMINARIUM OM PRODUKTIVITET INOM HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop?

17 maj

Kl 13:00 – 14:30

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid detta seminarium går vi på djupet med våra utmaningar kring frågan: Vad är bra och effektiv hälso- och sjukvård?

3 maj

Kl 10:00 – 11:45

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder.

7 APRIL

Kl 14:00 – 15:30

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hur vände Karolinska sjukhuset underskott till överskott? Och hur kan digitalisering spara tid, pengar och sjukdagar?  Karolinska Universitetssjukhuset, en av stockholmarnas mest kostsamma och samtidigt mest värdefulla förvaltningar.

30 Mars

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM BROTT MOT VÄLFÄRDSSYSTEMEN

Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara är det ett slöseri med våra gemensamma resurser – det göder också en organiserad brottslighet. För ökad skattenytta sätter nu kommissionen fokus på området.

22 Mars

Kl 14:00 – 15:00

SEMINARIUM INSTITUTIONER, SKATTENYTTA OCH VÄLSTÅND

I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad får vi för pengarna?

24 Februari

Kl 10:00 – 11:00

SEMINARIUM OM INFRASTRUKTUR

Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan.