kalendarium

16 Juni

Kl 14:00 – 15:30

SEMINARIUM OM MEDBORGARNAS PRIORITERADE FRÅGOR

Mer info kommer inom kort.

9 Juni

Kl 10:30 – 12:00

SEMINARIUM OM SVENSK SJUKVÅRD

Mer info kommer inom kort.

31 maj

Kl 11:30 – 13:00

SEMINARIUM OM PRODUKTIVITET INOM HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Svenska sjukhus har medicinska resultat i världsklass. Våra kostnader ligger emellertid också i världsklass och personaltätheten är högre än i många jämförbara länder. Samtidigt uppges personalbristen vara stor och köerna är alltför långa. Hur går denna ekvation ihop?

17 maj

Kl 13:00 – 14:30

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvården är en av medborgarnas högst prioriterade frågor och utgör en av de största utgiftsposterna för det offentliga. Därför är det centralt att diskussionerna förs med utgångpunkt i fakta och utan att bara skrapa på ytan. Vid detta seminarium går vi på djupet med våra utmaningar kring frågan: Vad är bra och effektiv hälso- och sjukvård?

3 maj

Kl 10:00 – 11:45

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA INOM UPPHANDLING

Hur kan vi få mer nytta för skattepengarna i offentliga upphandlingar? De offentliga upphandlingarna uppgår till ca 800 miljarder årligen och effektiviseringspotentialen har beräknats till närmare 100 miljarder.

7 APRIL

Kl 14:00 – 15:30

SEMINARIUM OM SKATTENYTTA I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hur vände Karolinska sjukhuset underskott till överskott? Och hur kan digitalisering spara tid, pengar och sjukdagar?  Karolinska Universitetssjukhuset, en av stockholmarnas mest kostsamma och samtidigt mest värdefulla förvaltningar.

30 Mars

Kl 10:00 – 11:30

SEMINARIUM OM BROTT MOT VÄLFÄRDSSYSTEMEN

Varje år utbetalas 18 miljarder felaktigt från de statliga välfärdssystemen. Det handlar om alltifrån enstaka misstag till grov organiserad brottslighet. Trots att flertalet statliga utredningar föreslagit såväl ny lagstiftning som förändrade organisatoriska former, kvarstår problemen. Inte bara är det ett slöseri med våra gemensamma resurser – det göder också en organiserad brottslighet. För ökad skattenytta sätter nu kommissionen fokus på området.

22 Mars

Kl 14:00 – 15:00

SEMINARIUM INSTITUTIONER, SKATTENYTTA OCH VÄLSTÅND

I oroliga tider ser vi behovet att se över våra gemensamma resurser. Rapporten beskriver Sveriges utveckling och position i välståndsligan och de utgifter som våra gemensamma resurser bekostar. Den blir basen för kommissionens fortsatta arbete med att belysa skattenyttan och ge svar på den fråga som gett upphov till kommissionens tillkomst: Vad får vi för pengarna?

24 Februari

Kl 10:00 – 11:00

SEMINARIUM OM INFRASTRUKTUR

Under våren ska regeringen besluta om infrastrukturbyggandet för de kommande tolv åren. Budgeten för projektet estimeras till 799 miljarder kronor. Utgångspunkten är Trafikverkets förslag till nationell plan.