Källor: Graf 1) Statens årsredovisning 2020 samt Ekonomistyrningsverket. Graf 2) Statens årsredovisning 2020 samt Ekonomistyrningsverket. Graf 3) Statistiska Centralbyråns rapportering till Eurostat. Kostnaden för kommunal och regional verksamhet med intäkter om 423 Mdr ingår