VÅRDKVALITET FÖRUTSÄTTER TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE

V

Enligt en enkät från Nätverket mot cancer har mer än hälften av de som upptäcks ha cancer haft symptom mer än två månader. En tredjedel sökte vård inom en månad. Fyra av tio inledde behandling fem månader eller senare efter de första symptomen. För tre av tio krävdes mer än tre besök innan remiss skrevs. 

Bild av Tung Nguyen från Pixabay

Tillgänglighet och kvalitet i vården betraktas ofta som två olika frågor. Det är samtidigt väl känt att svensk sjukvård har allvarliga brister när det gäller patienternas förtroende för vården och tillgängligheten. 

“Tyvärr känner jag att många patienter inte känner förtroende för vården och inte tror att de kommer tas på allvar. Det krävs att vi får en kontinuitet i vården, att man känner sin fasta läkare.”, säger Magnus Isacsson, läkare på Ekerö vårdcentral och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. 

Undersökningen visar att vårdförtroende och kvalitet hänger ihop. Om vi vill att allvarliga sjukdomar ska upptäckas tidigt krävs att medborgarna känner förtroende för vården. 

Vill vi uppnå goda vårdresultat måste tillgänglighetsfrågan därför hanteras. Tillgänglighet och kvalitet är inte två olika frågor – tillgänglighet och vårdförtroende är nödvändiga förutsättningar för att uppnå goda vårdresultat.

av M L