Upp till bevis om pengarna, regeringen!

U

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur.

Leif Östling, Ann-Marie Begler, Mats Bergstrand, Bettina Kashefi, Mattias Lundbäck och Lars Jagrén.

Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”.

Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal rapporter och seminarier lyft hur våra gemensamma resurser tyvärr används på ett ineffektivt sätt. Det borde gå att få mer för samma peng, helt enkelt. Om systemen läcker spelar det ingen roll om man tillför mer resurser.

  • Kostnaden för den svenska sjukvården är omkring 400 miljarder per år – högre per capita än i jämförbara länder. I rapporten ”Svensk sjukvårds skattenytta” visade Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi vid Karolinska Institutet, att vårdköer och brister exempelvis beror på ineffektivt kompetensutnyttjade. Läkare och sjuksköterskor lägger alldeles för stor del av sin tid på administration. De fastnar i usla administrativa system i stället för att träffa patienter.
  • I en studie om äldreomsorgen konstaterades att potentialen för produktivitetsförbättringar i de flesta kommuner uppgår till 10–40 procent. Det blir totalt en effektiviseringspotential på mellan 25 och 30 miljarder.
  • Det finns inget samband mellan skolors resurser och deras kvalitet, visade en annan studie. Mer pengar ger alltså inte automatisk bättre skola.
  • Mats Svegfors beskrev i ett PM att tjänstemän och politiker inte tillräckligt noggrant granskar hur effektivt olika satsningar fungerar. De offentliga utgifterna uppgår till cirka 2 600 miljarder, så det är anmärkningsvärt hur dåligt uppföljningen fungerar, konstaterade han. Med bättre kontroll räcker samma kronor till mer.

Detta är bara några exempel på att det finns utrymme för att leverera bättre vård, skola om omsorg – om man bara ser till att de pengar stat, regioner och kommuner tar in från oss medborgare och företag används väl.

Det är glädjande att nuvarande regering vill prioritera annorlunda. Åtagandet innebär att regeringen måste börja titta på hur pengarna används.

Det är också bra att man i budgetpropositionen påpekar att utbetalningar bara ska göras till personer som är berättigade till stöd, och att myndigheternas arbete med att minska de felaktiga utbetalningarna från stödsystemen ska stärkas.

Detta slöseri uppgår till hela 18 miljarder per år.

Vi vet att vi kan få mer trygghet för samma mängd skattepengar och ansvarsfulla politiker får gärna fråga oss hur.

av BK