Sverige kan lära av Nederländerna

S

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra. 

En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias Lundbäck, har i dag i egenskap av forskare vid forskningsinstitutet Ratio, presenterat en rapport som handlar om vad Sverige kan lära av Nederländerna – som till skillnad från Sverige har ett försäkringsbaserat sjukvårdsystem.

Ändå är Nederländerna och Sverige lika på många sätt. Både länderna har en övervägande offentlig (kollektiv) finansiering av sjukvården och alla omfattas av systemet. Men det finns skillnader. Nederländerna har en betydligt bättre utbyggd primärvård och försäkringssystemet bidrar till incitament att se vårdprocessen något mer ur vårdkonsumenternas perspektiv – inte bara ur producenternas. 

Att ta hela det stora steget från ett skattefinansierat system, som det svenska, till ett försäkringsfinansierat, som det Nederländska, är kanske inte lämpligt eller möjligt. Men det finns saker som vi kan lära oss av. Mer om detta i rapporten som finns att läsa här och den här videon där Mattias Lundbäck berättar mer om hur man gör i Nederländerna. 

av M L