Överlägset system down under?

Ö

Oavsett om man är höger eller vänster, fattig eller rik, så är det väl rimligt att man vill ha koll på hur lönen man arbetat in spenderas?

Den reflexionen stod att läsa på Göteborgs Postens ledarsida på torsdagen (2/12) med anledning av den nya Kommissionen för skattenytta. Gästkolumnisten Isak Skogstad, lärare och skolpolitisk expert hos Liberalerna, förvånades över att Leifs Östlings fråga om vad han får för sina skattepengar var så kontroversiell.

Skogstad menar att en lösning är att göra alla skatter transparenta. Medborgaren ska veta hur stor andel av de inbetalda skattemedlen som går till skola, vård, försvar, polis och infrastrukturinvesteringar. Förebild är Australien där detta system är infört.

Skogstad står inte ensam. Professorn i nationalekonomi Lars Jonung var redan 2014 inne på liknande tankar i boken ”En skattereform för 2000-talet”. Han menade då i ett kapitel med rubriken ”Skapa synligare skatter!” att den bristande transparensen utgör ett demokratiskt informationsunderskott som inte är värdigt ett samhälle som gör anspråk på öppenhet i det offentliga samtalet. Jonungs djärva modell gick ut på att alla medborgare skulle få in hela totallönen, bruttolön plus arbetsgivaravgifter, på lönekontot, för att sedan själva betala in hela skatten.

Kommissionen för skattenytta lovar att titta på det australiensiska exemplet för att se om lösningen finns down under.

av M B