OLIKA TILLGÅNG TILL ÄLDREOMSORG I SVENSKA KOMMUNER

O

Aftonbladet konstaterar i en granskning att andelen som får avslag på ansökan om plats i särskilt boende varierar kraftigt mellan olika kommuner. Sju kommuner ligger över 20 procent i andel avslag, men i 43 kommuner är andelen nekade mindre än 2 procent. 

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Det kan förstås finnas många skäl till att det skiljer sig mellan kommuner – det kan exempelvis handla om att informationen till målgrupperna varierar. Ändå är det intressant att variationen är så kraftig. Vad beror det på? 

Åtminstone kan vi dra slutsatsen att processen vid ansökan och beviljande av omsorg på något sätt skiljer sig åt mellan kommunerna. Om detta sedan innebär att skattepengarna används mindre effektivt i kommunerna med stor andel avslag återstår förstås att se.

av M L