NÄSTAN FEMTIO PROCENT AV SJUKFRÅNVARON BEROR PÅ PSYKISK OHÄLSA

N

I en rapport från försäkringsbolaget Skandia konstateras att psykisk ohälsa står för närmare hälften av alla sjukskrivningar. Det samlade sjuktalet har varierat kraftigt sedan år 2000. Från att ha ökat explosionsartat i början av 2000-talet gjorde sjukförsäkringsreformen 2008 att siffrorna började falla. 

Bild av Ewa Urban från Pixabay

Men policyförändringar vid Försäkringskassan ledde därefter till att talen började öka igen. Runt 2015 började Försäkringskassan därför att åter strama åt sin tillämpning och utvecklingen stabiliserades. 

Något som däremot inte har förändrats är att andelen av sjukfrånvaron som beror på psykisk ohälsa obönhörligt ökat. År 2021 ligger andelen i snitt på 45 procent. Dalarnas län ligger allra högst med 50 procent. 

Skattenytta handlar om att få ut största möjliga nytta för varje skattekrona. Nytta mäts på individnivå och det kan ifrågasättas om långvariga sjukskrivningar på grund av lättare psykisk ohälsa verkligen är lämpliga. Det är sannolikt inte bra för individen själv och det är inte bra för samhällets ekonomi. 

Att ifrågasätta rätten till sjukskrivning är kontroversiellt. Samtidigt ligger nivån av sjukskrivningar för lättare psykisk ohälsa på en nivå som inte är rimlig. Ser vi sjukskrivningen som ett led i en behandling av ett sjukdomstillstånd är det uppenbart att behandlingen inte fungerar. 

Insikten om att vi gör fel är det första steget för att åstadkomma förbättring. I medierna sätts fokus ofta på individer som nekats sjukskrivning och som behandlats illa av Försäkringskassan. Sällan tar man upp de många exempel på individer som beviljats sjukskrivning, men där sjukskrivningen bara förvärrat situationen. I många fall hade en annan inriktning på vården kunnat leda till bättre resultat. 

Vi konstaterar att en stor del av resurserna som används för att finansiera sjukfrånvaron och det produktionsbortfall som sjukfrånvaron leder till är onödiga förluster. Ingen tjänar på att vi låter sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa fortsätta öka; inte individerna själva och inte skattebetalarna. Men här nöjer vi oss med att Kommissionen för Skattenytta kommer att återkomma till problemet och vad man behöver göra för att vända utvecklingen. 

av M L