Ebberöds bank i modern tappning

E

Modenycken att sälja och hyra tillbaka fastigheter är en kommunal och regional variant av Ebberöds klassiska bank. Så skriver tidningen Fokus apropå beräkningar från Kommuninvest och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om hur en omvänd fastighetsspekulation med offentliga medel skapat en fördyring för skattebetalarna. Allt helt i onödan. 

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Ni minns Ebberöds Bank, ursprungligen ett danskt folklustspel från 1923 om en bank som betalade åtta procent i inlåningsränta men bara tog fyra procent vid utlåning. Det gick liksom inte ihop. 

Samma sak med de kommuner som nu säljer ut sina fastigheter till privata fastighetsbolag för att sedan hyra samma lokaler till ett högre pris. 

Svenska kommuner och regioner finansierar sig nämligen alltid billigare än en privat aktör. Kommuninvest har räknat på skillnaden och visar att det i normalfallet är 25-30 procent billigare för kommunen att äga än att hyra. Framförallt är det de privata aktörernas avkastningskrav som gör det dyrare för offentliga aktörer att hyra. De hyrespåslag som krävs för säg 15 procents avkastning på eget kapital tvingas skattebetalarna stå för.  

Detta är ett tydligt exempel på ineffektiv hantering av våra skattemedel. Och det är extra flagrant, eftersom allt som hade krävts för att undvika det hade varit att kommunerna suttit still i båten, eller rättare sagt i sina fastigheter. 

av M B