Du betalar mer i skatt än du tror

D

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda: 

Bild av Steve Buissinne från Pixabay
  • Skatterna måste upplevas som rättvisa 
  • Skattesystemet måste vara enkelt och begripligt 
  • Man måste se skatterna som ett mål att nå ett gemensamt uppsatt mål (infrastruktur/välfärd etc) 
  • Man måste uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig 

En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna göra detta, och för att kunna utvärdera vad man egentligen får för sina skattepengar, måste man först veta vad man betalar i skatt. Här visar undersökningar att bristerna är stora.  

Svenskt Näringsliv har vid två tillfällen undersökt allmänhetens kännedom om skatternas omfattning. I båda tillfällen, 2003 och 2015, visade undersökningen att allmänheten i genomsnitt underskattade skatternas omfattning med omkring en tredjedel, eller annorlunda uttryckt att för varje två kronor man tror att man betalar i skatt, betalar man faktiskt tre. 

Samma sak visar en undersökning från Företagarna från 2010, där en majoritet av de svarande inte känner till hur mycket arbetsgivaravgift som betalades in för dem. Rapporten redogör också för en tidigare undersökning som visar att nästan varannan inkomsttagare trodde att den samlade skatten på deras arbete endast var 50-60 procent av vad den faktiskt var.  

Ingenting pekar på att kunskapen om hur mycket man betalar i skatt har ökat under de senaste åren. Grundproblemet med bristande transparens i skattesystemet finns alltså kvar – och därmed möjligheten att värdera skattenyttan finns alltså kvar.  

Medborgarna har rätt att veta hur stor skatten verkligen är och våra folkvalda har en skyldighet att informera, eller…? Man kan till exempel börja med ett obligatoriskt synliggörande av arbetskraftskostnaderna på människors lönebesked. 

av M L