Brist på barnmorskor – eller?

B

Kajsa Dovstad – vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på tankesmedjan Timbro och läkare – skriver att det ”… är något som skaver med förlossningskrisen”. Ingen tvivlar på att barnmorskornas situation är stressig – det som även bör diskuteras är dock de bakomliggande orsakerna.

”I Sverige finns 127 utbildade barnmorskor per 100 000 invånare, att jämföra med 66 i Danmark och 88 i Norge.”

Kajsa Dovstad, Svenska Dagbladet 2021-11-07

Hon lyfter fram flera faktorer som kan leda till att situationen – trots god resurstillgång – ändå blir ohållbar. Trösklarna för IVF-behandling är låga och ersättningsmodellerna i vårdvalet kan leda till överbehandling. Lite talar dock för att vården skulle vara av låg kvalitet – rent medicinskt.

Det krävs givetvis en mer ingående analys för att klarlägga varför arbetssituationen inom förlossningsvården är stressig. Att ha som utgångspunkt att det beror på resursbrist kan dock vara förhastat – det finns många andra möjliga förklaringar.

Det är samtidigt lite märkligt att den första som lyfter fram hypotesen att problemen skulle bero på något annat än resursbrist är en enskild debattör – och inte grävande journalister på DN, SvD och Sveriges Television.

av M L