DET SOM KALLAS POLITIKERSJUKAN

D

På en tillställning i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, känd från Ruben Östlunds film The Square, framträdde en partiledare härförleden, som på grönbete efter att precis ha lösts från TV4:as 30-sekundersboja.

Bild av Mattias Lundbäck från Pixabay

Vi är helt i händerna på kanalernas upplägg och format när det gäller partiledardebatterna, suckade hon.

Det handlar om centerledaren Annie Lööf. Efter att ha talat i för henne mer bekväma 30 minuter fick hon en intressant publikfråga med koppling till skattenyttan: 

Varför försöker ni politiker alltid övertrumfa varandra med olika satsningar? Säger en partiledare ökade satsningar på 200 miljoner, så säger nästa 300 miljoner. Säger någon 30 000 nya poliser står det inte på förrän någon höjt till 40 000.  

Annie Lööfs svar var intressant: Ja, det är det som kallas politikersjukan. Jag syndar själv, senast i förra veckan. Men jag försöker också att tala om effektiviteten, hur vi använder de resurser vi har. Tyvärr är det sällan intressant för medierna, så det blir inga rubriker på det.  

Möjligen är detta ett symptom på den riktiga politikersjukan: att hitta rubrikskapande formuleringar framför välståndsskapande. Det får ändå sägas vara hoppingivande att här uppenbarligen finns en viss probleminsikt.

av M B