Basfakta

SkatteNyttan 2022
VI VILL SKIFTA FOKUS I DET SVENSKA VÄLSTÅNDSBYGGET

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av förre Scania-vd:n Leif Östling. Den består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefekonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget. Från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till våra viktiga välfärdssatsningar – till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Med andra ord att svara på initiativtagare Leif Östlings bevingade frågeställning om vad vi får för pengarna. Först när skattenyttan är god är det befogat att äska mer medel till verksamheten. Det kan handla om vård, skola, omsorg, infrastruktur, upphandlingar, den offentliga samhällsstrukturen, offentliga beslutsprocesser och mycket annat. Det berör både kommunal, regional och statlig verksamhet.

Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar. Finansiärer är, förutom Leif Östling själv, individer och verksamheter från olika samhällssektorer som förenas i att de tror på Kommissionen för skattenyttas idé om behovet av ett smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser.

Kommissionen kommer att vara verksam under hela år 2022 och presentera olika delrapporter på specifika sakområden samt en sammanfattande slutrapport med rekommendationer framåt.