Aktuellt

Ann-Marie Begler och Leif Östling om bidragsbrott

Ann-Marie Begler och Leif Östling skriver i dag i Expressen om problemen inom Assistansersättningen.  LSS-reformen, som syftade till att ge bättre villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning, är i dag bortom politisk kontroll och fusket uppgår till miljardbelopp. Ann-Marie Begler arbetar numera för Kommissionen för Skattenytta och granskar användningen av skattemedel inom socialförsäkringen. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör för Försäkringskassan.  I morgon...

Ett akademiskt försök att politisera debatten

Leif Östling och Bettina Kashefi med replik i Svenska Dagbladet 26/3 2022. För oss i Kommissionen för skattenytta är det viktigt att inte bidra till att diskussionen om vad vi får för våra skattepengar blir politiskt vinklad. Vår utgångspunkt har varit att politiker till både vänster och höger tycker att det är viktigt att skattemedlen används effektivt. De reaktioner vi fått, och den diskussion som nu tagit fart, ger oss belägg för att vi därvidlag har rätt. De positiva reaktionerna på vårt...

Du betalar mer i skatt än du tror

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda:  Bild av Steve Buissinne från Pixabay Skatterna måste upplevas som rättvisa Skattesystemet måste vara enkelt och begripligt Man måste se skatterna som ett mål att nå ett gemensamt uppsatt mål (infrastruktur/välfärd etc)  Man måste uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig  En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna...

Sverige är snart fattigast i norden

Leif Östling och Bettina Kashefi skriver i Svenska Dagbladet 22/3 2022. Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land. Det är den sorgliga slutsats vi i Kommissionen för skattenytta tvingas dra i vår första delrapport ”Skattenytta, institutioner och välstånd” som presenteras i dag. OECD:s välståndsliga talar sitt tydliga språk. Välståndsutvecklingen är starkt korrelerad med skattenyttan. Hur vår skattefinansierade välfärd fungerar avgör förutsättningarna för företagande och tillväxt. Något...

Samtal om Skattenytta

Leif Östling och Bettina Kashefi berättar varför de startat Kommissionen för Skattenytta och vad de hoppas uppnå.

Vårdkvalitet förutsätter tillgänglighet och förtroende

Enligt en enkät från Nätverket mot cancer har mer än hälften av de som upptäcks ha cancer haft symptom mer än två månader. En tredjedel sökte vård inom en månad. Fyra av tio inledde behandling fem månader eller senare efter de första symptomen. För tre av tio krävdes mer än tre besök innan remiss skrevs.  Bild av Tung Nguyen från Pixabay Tillgänglighet och kvalitet i vården betraktas ofta som två olika frågor. Det är samtidigt väl känt att svensk sjukvård har allvarliga brister när det gäller...

Kan Sverige lära av Schweiz?

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra.  Bild av WikiImages från Pixabay En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias Lundbäck, har i egenskap av forskare vid forskningsinstitutet Ratio, presenterat en rapport som handlar om vad Sverige kan lära av Schweiz...

Det som kallas politikersjukan

På en tillställning i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, känd från Ruben Östlunds film The Square, framträdde en partiledare härförleden, som på grönbete efter att precis ha lösts från TV4:as 30-sekundersboja. Bild av Mattias Lundbäck från Pixabay Vi är helt i händerna på kanalernas upplägg och format när det gäller partiledardebatterna, suckade hon.  Det handlar om centerledaren Annie Lööf. Efter att ha talat i för henne mer bekväma 30 minuter fick hon en intressant publikfråga med...

När politikerna börjar ta tillbaka

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr.  Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay “När dom som skulle säga sanningen börjar ta tillbaka det dom just har sagt …” är en fras i en låt av Hoola-Bandoola...

Unga har lågt förtroende för primärvården

Enligt en undersökning som Forum för Health Policy beställt är det endast fyra procent av ungdomarna som har mycket stort förtroende för primärvården. Det är en anmärkningsvärt låg siffra då primärvården är den gren av sjukvården som de flesta medborgare möter regelbundet. Bild av PublicDomainPictures från Pixabay Inte heller nätläkarna får ett högt betyg. Men förtroendet för nätläkarna är ändå något större hos unga än allmänheten i stort. Kanske en konsekvens av att ungdomar är mindre...

Betalt för att *inte* producera el

Kristianstadsbladet skriver att vindkraftsproducenter i framtiden kan få betalt för att *inte* producera el. Det kan förstås tyckas märkligt att staten betalar någon för att *inte* producera el – det normala är ju att man får betalt för att producera el.  Bild av Pexels från Pixabay Men bakgrunden är att vindkraften numera utgör en så stor del av energimixen att det blir obalanser i elsystemet när det blåser för mycket. Som prognoserna ser ut kommer allt mer av den svenska elen att komma...

Tilltron till polisens arbete lägre i Sverige

Lag och ordning är nu den viktigaste politiska frågan i Sverige. Problem med skjutningar och gängkriminalitet återkommer i mediaflödet. Brottsligheten drabbar förstås individer och hushåll, men även vart tredje företag drabbas.  Bild av jacqueline macou från Pixabay Tilltron till polisen är också låg i Sverige, jämfört med flertalet andra europeiska länder. The Quality of Government (QoG) Institute vid Göteborgs Universitet sammanställer vart tredje år på uppdrag av EU- kommissionen ett...

Nästan femtio procent av sjukfrånvaron beror på psykisk ohälsa

I en rapport från försäkringsbolaget Skandia konstateras att psykisk ohälsa står för närmare hälften av alla sjukskrivningar. Det samlade sjuktalet har varierat kraftigt sedan år 2000. Från att ha ökat explosionsartat i början av 2000-talet gjorde sjukförsäkringsreformen 2008 att siffrorna började falla.  Bild av Ewa Urban från Pixabay Men policyförändringar vid Försäkringskassan ledde därefter till att talen började öka igen. Runt 2015 började Försäkringskassan därför att åter strama åt sin...

Olika tillgång till äldreomsorg i svenska kommuner

Aftonbladet konstaterar i en granskning att andelen som får avslag på ansökan om plats i särskilt boende varierar kraftigt mellan olika kommuner. Sju kommuner ligger över 20 procent i andel avslag, men i 43 kommuner är andelen nekade mindre än 2 procent.  Bild av Gerd Altmann från Pixabay Det kan förstås finnas många skäl till att det skiljer sig mellan kommuner – det kan exempelvis handla om att informationen till målgrupperna varierar. Ändå är det intressant att variationen är så kraftig. Vad...

Ska kommuner verkligen flytta problemen till andra?

I Dagens Samhälle (14/1) kan vi läsa om att Sigtuna kommun tillsatt flera tjänstemän som ska försöka få människor i behov av försörjningsstöd att flytta till andra kommuner. Samtidigt läser vi att Höganäs kommun genom att starta bolag vill undvika att betala moms.  Bild av Steve Buissinne från Pixabay Som kommunmedborgare måste vi ställa oss frågan – är det acceptabelt att våra politiska företrädare använder energi och resurser för att flytta problem till någon annan, exempelvis...

Femton personer söker bidrag

Dagens Samhälle (15/11-21) noterar att femton personer i Uppsala kommun arbetar med att söka bidrag. Nej, det handlar inte om bidrag från EU eller forskningsbidrag. Arbetet handlar om att söka statliga bidrag till kommunen.  Bild av David Mark från Pixabay Ja, statsbidragen är så många att staten själv tvingades anlita revisionsbyrån EY för att ta reda på hur många det egentligen finns. De kom fram till att det finns 206 stycken riktade statsbidrag.  Om 15 personer arbetar med att söka...

I Krokom fungerade NKS-modellen

Dagens Samhälle lyfter fram Krokom som exempel på en kommun som lyckats bra med att upphandla äldreomsorg.  ”Använd rätt är LOU fantastisk”, säger socialnämndens ordförande.  Bild av Gerd Altmann från Pixabay Kommunen betalar en avgift per vårddygn, och i denna ingår att leverantören bygger och sköter om fastigheten. Det är intressant nog lite som avtalet med Skanska om Nya Karolinska, fast i mindre skala förstås.  Förutom storleken på upphandlingen var en skillnad mot NKS att man i...

IT-expertens sju råd till IT-ministern

Författare, ux-strategen och experten på digital arbetsmiljö Jonas Söderström skriver i Dagens Samhälle (29/12 2021) om sju saker som digitaliseringsministern bör ta tag i. Nummer ett på listan är: “Ta tag i den offentliga sektorns oförmåga att ta fram användbara, fungerande, säkra och värdeskapande tjänster. Se: Stockholms skolplattform, SL:s styrsystem för röda linjen, icke fungerande bokningstjänster för vaccinering, Nya Karolinskas it-styrsystem (det som skulle vara det drivande hjärtat i...

Dunning-Kruger och Liljevalchs

Dagens Arena konstaterar i en granskning av om- och tillbyggnaden av Liljevalchs:  “Det senare projektet [Liljevalchs] hade först vid inriktningsbeslutet 2014 en budget på 147 miljoner kronor, i vilken renovering av konsthallen samt om- och tillbyggnad var inräknade. 17 miljoner för renovering, 130 för om- och tillbyggnad.” Dagens Arena 18/4 2021 I tidningen Fastighetsnytt menar dock Tobias Olsson och Anna Forsberg från Sveriges Arkitekter att: “För 570...

Bettina poddar om Kommissionens framtida arbete

Kommissionens kanslichef Bettina Kashefi intervjuades nyligen i Skattebetalarnas podd “Uppskattat”. Där berättar hon om arbetet framöver och våra fokusområden.

“Budgetera rätt och disponera pengarna till det de är avsedda för.” 

Ni kan lyssna på podden här.