Aktuellt

En socialförsäkring i takt med tiden

Bettina Kashefi medverkar i ett panelsamtal om Socialförsäkringen på ESO – Expertgruppen för Offentlig ekonomi. ”De svenska socialförsäkringarna har utvecklats och förändrats över tid. I dag består utmaningarna av en allt äldre befolkning och en ökad andel utrikes födda, samtidigt som arbetsmarknaden förändras mot mer tillfälliga och mindre förutsägbara jobb. Hur ska en allmän socialförsäkring anpassas för att bibehålla sina syften – att skapa trygghet och sprida risker – i en...

”Leif Östling i hotspot”

Se senaste avsnittet av Hotspot där Leif Östling bland annat diskuterar hur väl skattepengarna används i välfärdssystemet och effektiviteten i de offentliga upphandlings­processerna.

Lyssna på programmet som podcast här.

”Bettina Kashefi i smedjanpodden”

Lyssna på senaste avsnittet av Smedjanpoddden där kanslichef Bettina Kashefi diskuterar reformer av bidragssystemet för att få fler i arbete och ökad skattenytta.

Länk till podden hittar du här.

”Fokus på skattenytta ökar skolans kvalitet”

”Det är detta som jag menar är bristande skattenytta: Att resurstilldelningen inte påverkar verksamhetens kvalitet. Då finns ett allvarligt problem i verksamheten. Då är frågan berättigad: Vad får vi för pengarna?”Skriver Leif Östling i Di Debatt 2022-08-19

Läs hela debattartikeln här: Leif Östling i Di Debatt: Fokus på skattenytta ökar skolans kvalitet

”Leif Östling intervjuas i TV4 nyhetsmorgon”

I morse deltog Leif Östling i TV4 Nyhetsmorgon för att berätta varför våra skattepengar måste användas mer effektivt.

”Nu finns noll utrymme för fortsatt skatteslöseri.” – Leif Östling

Se hela intervjun på TV4 play här.

”Nu finns noll utrymme för fortsatt skatteslöseri”

Trettio år utan djupa kriser är tillräckligt lång tid för att människor ska hinna glömma.Leif Östling och Bettina Kashefi i Expressen2022-06-22

Läs debattinlägget här: En smärtsam kris väntar – nu finns noll utrymme för skatteslöseri (expressen.se)

”Lars Jagrén intervjuas i tidningen sunt förnuft”

När man vet hur mycket man puttar in och vad man får ut blir nästa fråga förstås om pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt än i dag. Kan man utföra samma, bättre eller mer verksamhet för samma pengar? Lars Jagrén Sunt förnuft #2 2022

Läs intervjun här: Intervju med Lars Jagrén i ”Sunt förnuft” #2 2022

Läs rapporten här: Rapport Lars Jagrén – Institutioner, skattenytta och välstånd

”Så kan vi spara 100 miljarder”

Det skulle med en större satsning på effektiviteten i de offentliga upphandlings­processerna utan tvekan gå att spara in runt 100 miljarder kronor per år. Leif Östling på SvD Debatt 2022-05-24

Läs debattinlägget här: Leif Östling: Så kan vi spara 100 miljarder | SvD Debatt

Ann-Marie Begler och Leif Östling om bidragsbrott

Ann-Marie Begler och Leif Östling skriver i dag i Expressen om problemen inom Assistansersättningen.  LSS-reformen, som syftade till att ge bättre villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning, är i dag bortom politisk kontroll och fusket uppgår till miljardbelopp. Ann-Marie Begler arbetar numera för Kommissionen för Skattenytta och granskar användningen av skattemedel inom socialförsäkringen. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör för Försäkringskassan.  I morgon...

Ett akademiskt försök att politisera debatten

Leif Östling och Bettina Kashefi med replik i Svenska Dagbladet 26/3 2022. För oss i Kommissionen för skattenytta är det viktigt att inte bidra till att diskussionen om vad vi får för våra skattepengar blir politiskt vinklad. Vår utgångspunkt har varit att politiker till både vänster och höger tycker att det är viktigt att skattemedlen används effektivt. De reaktioner vi fått, och den diskussion som nu tagit fart, ger oss belägg för att vi därvidlag har rätt. De positiva reaktionerna på vårt...

Du betalar mer i skatt än du tror

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda:  Bild av Steve Buissinne från Pixabay Skatterna måste upplevas som rättvisa Skattesystemet måste vara enkelt och begripligt Man måste se skatterna som ett mål att nå ett gemensamt uppsatt mål (infrastruktur/välfärd etc)  Man måste uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig  En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna...

Sverige är snart fattigast i norden

Leif Östling och Bettina Kashefi skriver i Svenska Dagbladet 22/3 2022. Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land. Det är den sorgliga slutsats vi i Kommissionen för skattenytta tvingas dra i vår första delrapport ”Skattenytta, institutioner och välstånd” som presenteras i dag. OECD:s välståndsliga talar sitt tydliga språk. Välståndsutvecklingen är starkt korrelerad med skattenyttan. Hur vår skattefinansierade välfärd fungerar avgör förutsättningarna för företagande och tillväxt. Något...

Samtal om Skattenytta

Leif Östling och Bettina Kashefi berättar varför de startat Kommissionen för Skattenytta och vad de hoppas uppnå.

Vårdkvalitet förutsätter tillgänglighet och förtroende

Enligt en enkät från Nätverket mot cancer har mer än hälften av de som upptäcks ha cancer haft symptom mer än två månader. En tredjedel sökte vård inom en månad. Fyra av tio inledde behandling fem månader eller senare efter de första symptomen. För tre av tio krävdes mer än tre besök innan remiss skrevs.  Bild av Tung Nguyen från Pixabay Tillgänglighet och kvalitet i vården betraktas ofta som två olika frågor. Det är samtidigt väl känt att svensk sjukvård har allvarliga brister när det gäller...

Kan Sverige lära av Schweiz?

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra.  Bild av WikiImages från Pixabay En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias Lundbäck, har i egenskap av forskare vid forskningsinstitutet Ratio, presenterat en rapport som handlar om vad Sverige kan lära av Schweiz...

Det som kallas politikersjukan

På en tillställning i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, känd från Ruben Östlunds film The Square, framträdde en partiledare härförleden, som på grönbete efter att precis ha lösts från TV4:as 30-sekundersboja. Bild av Mattias Lundbäck från Pixabay Vi är helt i händerna på kanalernas upplägg och format när det gäller partiledardebatterna, suckade hon.  Det handlar om centerledaren Annie Lööf. Efter att ha talat i för henne mer bekväma 30 minuter fick hon en intressant publikfråga med...

När politikerna börjar ta tillbaka

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr.  Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay “När dom som skulle säga sanningen börjar ta tillbaka det dom just har sagt …” är en fras i en låt av Hoola-Bandoola...

Unga har lågt förtroende för primärvården

Enligt en undersökning som Forum för Health Policy beställt är det endast fyra procent av ungdomarna som har mycket stort förtroende för primärvården. Det är en anmärkningsvärt låg siffra då primärvården är den gren av sjukvården som de flesta medborgare möter regelbundet. Bild av PublicDomainPictures från Pixabay Inte heller nätläkarna får ett högt betyg. Men förtroendet för nätläkarna är ändå något större hos unga än allmänheten i stort. Kanske en konsekvens av att ungdomar är mindre...

Betalt för att *inte* producera el

Kristianstadsbladet skriver att vindkraftsproducenter i framtiden kan få betalt för att *inte* producera el. Det kan förstås tyckas märkligt att staten betalar någon för att *inte* producera el – det normala är ju att man får betalt för att producera el.  Bild av Pexels från Pixabay Men bakgrunden är att vindkraften numera utgör en så stor del av energimixen att det blir obalanser i elsystemet när det blåser för mycket. Som prognoserna ser ut kommer allt mer av den svenska elen att komma...

Tilltron till polisens arbete lägre i Sverige

Lag och ordning är nu den viktigaste politiska frågan i Sverige. Problem med skjutningar och gängkriminalitet återkommer i mediaflödet. Brottsligheten drabbar förstås individer och hushåll, men även vart tredje företag drabbas.  Bild av jacqueline macou från Pixabay Tilltron till polisen är också låg i Sverige, jämfört med flertalet andra europeiska länder. The Quality of Government (QoG) Institute vid Göteborgs Universitet sammanställer vart tredje år på uppdrag av EU- kommissionen ett...